Tandem-opiskelu

Tandem-opiskelun ideana on, että opiskelijat työskentelevät itsenäisesti 2–3 hengen ryhmissä ja opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja maansa kulttuuria. Tandem-parin toinen opiskelija on äidinkieleltään suomalainen ja toinen muuta kieltä äidinkielenään puhuva.

Lähtötaso

Näissä kielissä suomalaisilla opiskelijoilla täytyy olla lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan seuraavasti:

 • saksa–suomi-tandem, suositeltava saksan minimilähtötaso A2/B1
 • venäjä–suomi-tandem, suositeltava venäjän minimilähtötaso A2/B1
 • englanti–suomi-tandem, suositeltava englannin minimilähtötaso B1
 • ranska–suomi-tandem, suositeltava ranskan minimilähtötaso A2/B1
 • japani–suomi-tandem, suositeltava japanin minimilähtötaso A2/B1.

Muissa kielissä lähtötasoa ei vaadita.

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta ei edellytetä suomen kielen taitoa.

Tandem kurssikuvaukset

Seuraavissa kielissä ilmoittaudu tandem-opintoihin Tuudossa tai Pepissä ennen lukukauden alkua. Lue Pepin opinto-oppaan opintojaksokuvauksesta, miten opintojakso suoritetaan ja milloin se alkaa.
903041Y Tandem saksa-suomi / Interkulturelle Kommunikation Tandem Deutsch-Finnisch
905046Y Tandem japani-suomi
904024Y Tandem ranska-suomi

Seuraavissa kielissä ilmoittaudu seuraavilla koodeilla tai ota yhteys suoraan vastuuopettajaan (ks. alla).
905014Y Tandem italia-suomi
904073Y Tandem venäjä-suomi
902062Y Tandem englanti-suomi
901017Y Tandem ruotsi-suomi

Muissa kielissä ilmoittaudu seuraavalla koodilla tai ota yhteys Jukka Käräjäojaan (yhteystieto alla).
900051Y Tandem muu kieli - suomi

Tandem-opiskelun vastuuopettajat

Tandem-opiskelu, opintojen kuvaus

Parit tai pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain keskustelemaan ennalta sovituista teemoista. Kurssin alussa sovitaan käsiteltävistä sisällöistä yhdessä ohjaajan kanssa, jolle myös raportoidaan tapaamisten kulusta ja oppimisesta. Ohjaajan kanssa on mahdollisesti tapaamisia myös kurssin aikana ja lopussa.

Opintojakso on valinnainen eikä pääsääntöisesti korvaa muita kielikursseja vaan täydentää niitä. Tandem-opintoja voi suorittaa yhdessä kielessä enintään 4 op.

Opintojakso on mitoitettu 2 op:ksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan työpanos on yhteensä 54 tuntia ja se koostuu seuraavista osista:

 • pari- tai pienryhmätapaamiset yhteensä noin 30 tuntia (esim. 15 kertaa)
 • itsenäinen opiskelu ja valmistautuminen noin 12 tuntia
 • päiväkirjan kirjoittaminen 6 tuntia
 • loppuraportin kirjoittaminen 6 tuntia.

Yllämainituista tuntimääristä voidaan neuvotella tandem-ohjaajan kanssa. Tandemin voi suorittaa myös 3–4 opintopisteenä.

Minkälaisia asioita tandemissa voi opiskella?

Tandem-opiskelun ohjelma suunnitellaan ja laaditaan yhdessä parin kanssa molempien mielenkiinnon ja osaamistavoitteiden mukaan. Tapaamisten sisältöjä kannattaa miettiä jonkinlaisina kokonaisuuksina tai teemoina. Suosittuja kulttuuriteemoja ovat esimerkiksi kohdemaan ruoka ja siihen liittyvät tavat, elokuvat ja kirjallisuus, yhteiskunnalliset asiat (mm. koulutus, poliittinen järjestelmä), ihmisten tavat ja arkipäivän elämään liittyvät asiat sekä opiskelijaelämä.

Kulttuurisisältöjä mietittäessä on kuitenkin pidettävä mielessä myös kohdekielen opiskelu. Sen voi liittää esimerkiksi edellä mainittuihin teemoihin tai sitten suunnitella omat kokonaisuutensa kielen harjoitteluun. Tällaisia voivat olla vaikkapa ääntämisen harjoittelu, jokin kieliopillinen asia harjoituksineen, tietyn aihealueen sanaston opettelu, tekstien yhdessä lukeminen, puheen ymmärtämisharjoitukset ja erilaiset puhumisharjoitukset (esim. asioiminen eri paikoissa, ongelmanratkaisu, mielipiteen esittäminen ja perusteleminen, suostuttelu, reagointi tietyissä tilanteissa).

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Each one teach one -sivustolta löytyy ideapankki, jota kannattaa myös hyödyntää tapaamisten suunnittelussa.

Myös Seagull-sivusto tarjoaa hyviä vinkkejä ja valmiita materiaaleja eri taitotasoille.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen saa, kun osoittaa osallistuneensa tapaamisiin ja kun on tehnyt vaaditut kirjalliset tehtävät (kurssisuunnitelma, päiväkirjan kirjoittaminen ja loppuraportti).

Tandem-opintojen vaiheet

Tandem-opiskelu sisältää kolme eri vaihetta:

1. vaihe

 • ilmoittaudutaan Pepissä tai Tuudossa opintojaksolle (japani, ranska ja saksa) tai otetaan yhteyttä kohdekieleksi valitun kielen ohjaajaan ja ilmoittaudutaan hänelle
 • parin löydyttyä mietitään yhdessä tandem-opiskelun osaamistavoitteet (mitä halutaan oppia) ja tehdään opiskelusuunnitelma (ks. ohjeet alempaa)
 • sovitaan ohjaajan kanssa tandem-opiskelun aloittamisesta ja etenemisestä2. vaihe

 • kokoonnutaan 1–2 kertaa viikossa (säännöllisesti) noin parin tunnin ajan; tapaamisia tulee olla yhteensä 14–15 kertaa
 • tapaamisiin valmistaudutaan etukäteen (esim. tekemällä kotitehtäviä edelliseltä kerralta)
 • tapaamisissa opiskellaan tehokkaasti ja tasapuolisesti molempia kieliä ja kulttuureita
 • tapaamisista pidetään päiväkirjaa (ks. ohjeet alempaa); tehdään muistiinpanoja jokaisen tapaamisen jälkeen
 • tavataan tarvittaessa ohjaajan kanssa3. vaihe

 • kaikki ryhmän jäsenet kirjoittavat oman loppuraportin (ks. ohjeet alempaa), jossa arvioidaan oppimista
 • sovitaan loppukeskusteluaika ohjaajan kanssa ja palautetaan hänelle loppuraportti.

Huom! Eri vaiheiden sisällöt saattavat hieman vaihdella ohjaajasta riippuen.

Tandem-opiskelusuunnitelman, -päiväkirjan ja -loppuraportin kirjoittamisohjeet