Saksa - Deutsch

Saksa on EU:n puhutuin äidinkieli. Euroopassa sata miljoonaa ihmistä puhuu saksaa. Saksankieliset maat tarjoavat sinulle hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Saksan kurssit

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi vieraaksi kieleksi, tai voit sisällyttää saksan opintoja vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tarkemmin alempana.

Voit valita saksan kielen kursseja myös opintokokonaisuudeksi tai kielisivuaineeksi. Katso tarkemmin KieKuvi-opintokokonaisuus (HuTK, KTK ja LuTK) ja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (OyKKK) -kielisivuaine.

Vapaavalintaiset saksan kurssit

Voit jatkaa koulussa aloittamiasi saksan opintoja tai aloittaa aivan alkeista.

Sinulle

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vieras kieli, 11 op

Voit tehdä kaikki tutkintoon kuuluvat vieraan kielen opinnot (11 op) saksan kielessä. Kaikkien kurssien taitotason täytyy olla vähintään A2/B1. Huomioithan, että 11 opintopisteeseen täytyy kuulua vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan saksan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla B1/B2. Voit aloittaa sinulle sopivalta tasolta.

Jos teet vain osan tutkintoon kuuluvista vieraan kielen opinnoista saksan kielessä, on taitotason myös oltava vähintään A2/B1. Huolehdithan myös, että yhdessä kielessä täyttyy asetuksen vaatimus.

Jos et ole aikaisemmin opiskellut saksaa, voit aloittaa alkeista, ks. tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Kauppatieteellisen alan saksan kurssit

Yleisiä kielikursseja

Voit myös sisällyttää saksan kursseja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) -kielisivuaineeseen. Jos valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin myös saksan kielen alkeiskurssit I ja II edellyttäen, että jatkat saksan kielen opiskelua ylemmille kursseille. Saksaa voit opiskella myös suorittaen yksittäisiä kursseja vapaavalintaisesti.

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

Humanistinen tiedekunta

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.
Pakollinen vieraan kielen 5 opintopisteen kokonaisuus, kirjallinen (2 op) ja suullinen (3 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista. Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena.
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandeem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 - 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 - 5 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

Lääketieteellinen tiedekunta

Vieras kieli, 3 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.
Voit kuitenkin opiskella lääketieteellistä saksaa tekstikurssilla.

903009Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op
- Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 1,5 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Vieras kieli

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Oppimistieteet

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Matemaattiset tieteet

Vieras kieli, 4 op

Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa ei voi valita saksaa tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Maantiede

Vieras kieli, 6 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Maantiede, 6 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen), 3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 3 op (taitotaso B1)

903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 3 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Biologia

Vieras kieli, 4 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Biologia, 4 op
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III, 2 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Fysikaaliset tieteet

Vieras kieli, 4 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Fysiikka, 4 op
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III, 2 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Erityispedagogiikka

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Vieras kieli, 5 op

Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2021 tai sen jälkeen, voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan. Valitse kielitaitotasoasi vastaava(t) opintojakso(t). Lähtötasovaatimus on saksaa koulussa vähintään 3-5 vuotta (A2-taso) tai vastaavat taidot.

Opettaja auttaa sinua sopien kurssien valinnassa.

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op
- Suorita opintojakso 903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI opintojakso 903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Tietotekniikka

Vieras kieli, 5 op

Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2021 tai sen jälkeen, voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan. Valitse kielitaitotasoasi vastaava(t) opintojakso(t). Lähtötasovaatimus on saksaa koulussa vähintään 3-5 vuotta (A2-taso) tai vastaavat taidot.

Opettaja auttaa sinua sopien kurssien valinnassa.

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op
- Suorita opintojakso 903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI opintojakso 903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Tietojenkäsittelytiede

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Valitse sinulle sopiva kurssi. Opettaja auttaa oikeantasoisen kurssin valinnassa.

903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Digitalisation, Computing and Electronics

Electronics and Communications Technology DICE & Computer Science and Electronics DICE:
You can choose also German as your compulsory foreign language (5 ECTS credits) in your degree. Choose the course(s) corresponding to your proficiency level. The required qualifications are a minimum of 3-5 years of German at school (A2 level) or corresponding proficiency.

3-5 years of German studies at school: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (intermediate level), 5 cr
- take the course 903065Y Intermediate Course in German, 5 cr OR the course 903066Y Intermediate Course in German II, 5 cr.

Over 5 years of German studies at school: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (advanced), 5 cr
- take the course 903067Y Intermediate Course in German III, 5 cr OR the course 903068Y Intermediate Course in German IV, 5 cr.
OR choose two of the following courses and take a total of 5 credits (your teacher will instruct you further).
903003Y German 1 (Reading Skills), 2 - 3 cr
903054Y German Business talk and Correspondence, 3 cr
903041Y Intercultural Communication / Tandem German-Finnish, 2-3 cr
903067Y Intermediate Course in German III, 3 cr
903068Y Intermediate Course in German IV, 3 cr
Teacher: Oliver Jarde

You can also take optional German courses: start from the beginning or continue on a level suitable for you. Please find more details under Optional language studies/ Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Information Processing Science DICE: You can choose also German as your compulsory foreign language (5 ECTS credits) in your degree. Your proficiency level should be at least B1. Choose the course(s) corresponding to your proficiency level. The teacher will help you in choosing the right level of course.

903067Y Intermediate Course in German III, 5 cr (proficiency level B1)
903068Y Intermediate Course in German IV, 5 cr (proficiency level B1/B2)
903054Y German Business talk and Correspondence, 3 cr
903041Y Intercultural Communication / Tandem German-Finnish, 2-3
903003Y German 1 (Reading Skills), 2 - 3 cr
903017A Trading Partner Germany, 4 cr (proficiency level B1/B2)
903049A Business German, 4 cr (proficiency level B1/B2)

Teacher: Oliver Jarde

You can also take optional German courses: start from the beginning or continue on a level suitable for you. Please find more details under Optional language studies/ Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Arkkitehtuuri

Vieras kieli, 6 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Opettaja auttaa kurssiyhdistelmän valinnassa.

903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 - 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 - 5 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Geotieteet

Vieras kieli, 4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Vieras kieli, 4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Kemia

Vieras kieli, 4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Konetekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan. Valitse kielitaitotasoasi vastaava Deutsch für Ingenieure 1, 2 tai 3.

903060Y Deutsch für Ingenieure 1 (alkeistaso), 5 op
Jos sinulla ei ole aikaisempia saksan opintoja tai vain muutama kurssi lukiossa,
suorita opintojakso 903063Y Saksan alkeiskurssi I, 5 op
Jos sinulla on aikaisempia saksan alkeisopintoja, esim. lukiossa 4-5 kurssia,
suorita opintojakso 903064Y Saksan alkeiskurssi II, 5 op.

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa: Kaisu Jarde tai Marja Pohjola-Effe

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op.
Suorita
903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI
903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa: Oliver Jarde

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
Suorita joku seuraavista opintojaksoista
903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op
YK00AJ41 Handelspartner Deutschland, 5 op.

TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa.
Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
Suorita joku seuraavista opintojaksoista
903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op
YK00AJ41 Handelspartner Deutschland, 5 op.

TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
Suorita joku seuraavista opintojaksoista
903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op
YK00AJ41 Handelspartner Deutschland, 5 op.

TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Tuotantotalous

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op.
Suorita joku seuraavista opintojaksoista
903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op
YK00AJ41 Handelspartner Deutschland, 5 op.

TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin).
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Seuraa oman tutkinto-ohjelmasi ohjeita.

Intercultural Teacher Education

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi kieleksi.

Psykologia

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Learning, Education and Technology

Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat: tutkinto-ohjelmaasi ei kuulu vieraan kielen opintoja.

Education and Globalisation

Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat: tutkinto-ohjelmaasi ei kuulu vieraan kielen opintoja.

Musiikkikasvatus

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Varhaiskasvatus

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.