Saksa - Deutsch

Saksa on EU:n puhutuin äidinkieli. Euroopassa sata miljoonaa ihmistä puhuu saksaa. Saksankieliset maat tarjoavat sinulle hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Saksan kurssit

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi vieraaksi kieleksi, tai voit sisällyttää saksan opintoja vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tarkemmin alempana. 

Voit valita saksan kielen kursseja myös opintokokonaisuudeksi tai kielisivuaineeksi. Katso tarkemmin KieKuvi-opintokokonaisuus (HuTK, KTK ja LuTK) ja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (OyKKK) -kielisivuaine.

Vapaavalintaiset saksan kurssit

Voit jatkaa koulussa aloittamiasi saksan opintoja tai aloittaa aivan alkeista. 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vieras kieli, 11 op

Voit tehdä kaikki tutkintoon kuuluvat vieraan kielen opinnot (11 op) saksan kielessä. Kurssien taitotason täytyy olla vähintään A2/B1, lisäksi sinun tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan saksan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla B1/B2. Voit aloittaa sinulle sopivalta tasolta.

Jos teet vain osan tutkintoon kuuluvista vieraan kielen opinnoista saksan kielessä, on taitotason myös oltava vähintään A2/B1. Huolehdithan, että yhdessä kielessä täyttyy asetuksen vaatimus. 

Jos et ole aikaisemmin opiskellut saksaa, voit aloittaa alkeista, ks. tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Kauppatieteellisen alan saksan kurssit 

Yleisiä kielikursseja

Voit myös sisällyttää saksan kursseja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) -kielisivuaineeseen. Jos valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin myös saksan kielen alkeiskurssit I ja II edellyttäen, että jatkat saksan kielen opiskelua ylemmille kursseille. Saksaa voit opiskella myös suorittaen yksittäisiä kursseja vapaavalintaisesti. 

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

 

Humanistinen tiedekunta

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään  B1. 
Pakollinen vieraan kielen 5 opintopisteen kokonaisuus, kirjallinen (2 op) ja suullinen (3 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista. Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena.
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandeem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III,  3 - 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV,  3 - 5 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

Lääketieteellinen tiedekunta

Vieras kieli, 3 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.
Voit kuitenkin opiskella lääketieteellistä saksaa tekstikurssilla. 

903009Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op
- Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 1,5 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Vieras kieli 

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Teknillinen tiedekunta

Seuraa oman tutkinto-ohjelmasi ohjeita.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

 

Arkkitehtuuri

Vieras kieli, 6 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan.   Taitotasosi on oltava vähintään B1.   Opettaja auttaa kurssiyhdistelmän valinnassa. 

903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 - 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 - 5 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Tuotantotalous

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan.   Taitotasosi on oltava vähintään B1.    

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan.   Taitotasosi on oltava vähintään B1.    

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan.   Taitotasosi on oltava vähintään B1.    

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Konetekniikka

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan.  Valitse kielitaitotasoasi vastaava  Deutsch für Ingenieure 1, 2 tai 3.  

903060Y Deutsch für Ingenieure 1 (alkeistaso), 5 op
Jos sinulla ei ole aikaisempia saksan opintoja tai vain muutama kurssi lukiossa: suorita opintojakso 903063Y Saksan alkeiskurssi I, 5 op
Jos sinulla on aikaisempia saksan alkeisopintoja, esim. lukiossa 4-5 kurssia: suorita  903064Y Saksan alkeiskurssi II, 5 op. 

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa Kaisu Jarde tai Marja Pohjola-Effe

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op
- Suorita opintojakso 903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI opintojakso 903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa Oliver Jarde

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja auttaa sinua tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa.
Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Kaivos- ja rikastustekniikka

Vieras kieli,  4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Geotieteet

Vieras kieli, 4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Kemia

Vieras kieli, 4 op

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.

Voit kuitenkin opiskella saksaa vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Digitalisation, Computing and Electronics

Electronics and Communications Technology DICE & Computer Science and Electronics DICE:
You can choose also German as your compulsory foreign language (5 ECTS credits) in your degree. Choose the course(s) corresponding to your proficiency level. The required qualifications are a minimum of 3-5 years of German at school (A2 level) or corresponding proficiency. 

3-5 years of German studies at school: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (intermediate level), 5 cr
- take the course  903065Y Intermediate Course in German, 5 cr OR  the course 903066Y Intermediate Course in German II, 5 cr.

Over 5 years of German studies at school: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (advanced), 5 cr
- take the course  903067Y Intermediate Course in German III, 5 cr OR the course  903068Y Intermediate Course in German IV, 5 cr.
OR choose two of the following courses and take a total of 5 credits (your teacher will instruct you further). 
903003Y German 1 (Reading Skills), 2 - 3 cr
903054Y German Business talk and Correspondence, 3 cr
903041Y Intercultural Communication / Tandem German-Finnish, 2-3 cr
903067Y Intermediate Course in German  III, 3 cr
903068Y Intermediate Course in German IV, 3 cr
 Teacher: Oliver Jarde

You can also take optional German courses: start from the beginning or continue on a level suitable for you. Please find more details under Optional language studies/ Vapaavalintaiset kieliopinnot.
 

Information Processing Science DICE: You can choose also German as your compulsory foreign language (5 ECTS credits) in your degree. Your proficiency level should be at least B1. Choose the course(s) corresponding to your proficiency level. The teacher will help you in choosing the right level of course.  

903067Y Intermediate Course in German III, 5 cr (proficiency level  B1)
 903068Y Intermediate Course in German IV, 5 cr (proficiency level B1/B2)
903054Y German Business talk and Correspondence, 3 cr
903041Y Intercultural Communication / Tandem German-Finnish, 2-3
903003Y German 1 (Reading Skills), 2 - 3 cr
903017A Trading Partner Germany, 4 cr (proficiency level  B1/B2)
903049A Business German, 4 cr (proficiency level B1/B2)
 

Teacher: Oliver Jarde

You can also take optional German courses: start from the beginning or continue on a level suitable for you. Please find more details under Optional language studies/ Vapaavalintaiset kieliopinnot.

 

Fysikaaliset tieteet

Vieras kieli, 4 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. 

Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet,  4 op
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2  op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista: 
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem,  2 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III,  2 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV,  2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Matemaattiset tieteet

Vieras kieli, 4 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. 

Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet,  4 op
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista: 

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Tietojenkäsittelytiede

Vieras kieli, 5 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Valitse sopiva sinulle sopiva kurssi. Opettaja auttaa oikeantasoisen kurssin valinnassa. 

903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)
 

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Maantiede

Vieras kieli, 6 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. 

Maantiede, 6 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen),  3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen,  3 op (taitotaso B1)

903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 3 op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III,  3 op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV,  3 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Biologia

Vieras kieli, 4 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. 

Biologia, 4 op 
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista: 
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2  op (taitotaso B1)
903067Y Saksan jatkokurssi III,  2  op (taitotaso B1)
903068Y Saksan jatkokurssi IV,  2  op (taitotaso B1/B2) 

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Vieras kieli, 3 op

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Vieras kieli, 5 op

Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2021, voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan.  Valitse kielitaitotasoasi vastaava(t) opintojakso(t). Lähtötasovaatimus on saksaa koulussa vähintään 3-5 vuotta (A2-taso) tai vastaavat taidot. 

Opettaja auttaa sinua sopien kurssien valinnassa. 

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op
- Suorita opintojakso 903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI opintojakso 903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Tietotekniikka

Vieras kieli, 5 op

Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2021, voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan.  Valitse kielitaitotasoasi vastaava(t) opintojakso(t). Lähtötasovaatimus on saksaa koulussa vähintään 3-5 vuotta (A2-taso) tai vastaavat taidot. 

Opettaja auttaa sinua sopien kurssien valinnassa. 

Saksaa koulussa 3-5 vuotta: 903061Y Deutsch für Ingenieure 2 (keskitaso), 5 op
- Suorita opintojakso 903065Y Saksan jatkokurssi I, 5 op TAI opintojakso 903066Y Saksan jatkokurssi II, 5 op.

Saksaa koulussa yli 5 vuotta: 903062Y Deutsch für Ingenieure 3 (edistyneet), 5 op
- Suorita opintojakso 903067Y Saksan jatkokurssi III, 5 op TAI  opintojakso 903068Y Saksan jatkokurssi IV, 5 op.
TAI valitse kaksi seuraavista opintojaksoista ja suorita yhteensä 5 op (kurssin opettaja opastaa tarkemmin). 
903003Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2-3 op
903067Y Saksan jatkokurssi III, 3 op
903068Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.