Kasvatusalan kesäopinnot

Kasvatusalan kesäopinnot suomeksi - Summer Studies in English.

Kasvatusalan kesäopinnot suomeksi

KTK:n kesätentit 2019 päivitetään tiedekunnan verkkosivuille

Opintojakson koodi ja nimi: 407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Opintojakson laajuus (op): 5

Vastuuopettaja: Anu Alanko

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 13.5.–20.6.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja: Etusijalla opiskelijat, jotka ovat joko aloittaneet tai aloittamassa kandidaatintutkielmansa kuluvan vuoden aikana. Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen lisäkoulutuksen 2018 pakollisiin kesäopintoihin, jolloin opiskelijat valitaan ensisijaisesti ryhmiin.

Opintojakson koodi ja nimi: 413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Anu Alanko

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä: KTK:n opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 13.5.–20.6.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja: Etusijalla opiskelijat, jotka ovat joko aloittaneet tai aloittamassa pro gradu -tutkielmaansa kuluvan vuoden aikana.

Opintojakson koodi ja nimi: 413060S Kasvatussemiotiikka

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Eetu Pikkarainen

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä:

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä):

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja:

Opintojakson koodi ja nimi: 407040A, Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Jouni Peltonen

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä: Kaikki tiedekunnan opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.6.-31.8.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen lisäkoulutuksen 2018 pakollisiin kesäopintoihin, jolloin opiskelijat valitaan ensisijaisesti ryhmiin.

Opintojakson koodi ja nimi: 410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja: Eetu Pikkarainen

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä: Lv. 2018-19 opintojakson aloittaneet opiskelijat (mahdollisuus tehdä kurssi loppuun kesällä)

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä):

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja: Talvella olleiden kurssien lopputehtävän voi palauttaa kesällä.

Opintojakson koodi ja nimi: 408044S Graduseminaari

Opintojakson laajuus (op): 5 op

Vastuuopettaja(t): Hannu Heikkinen / koulutusdekaani selvittää ohjaajat

Linkki ilmoittautumiseen: ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä: KTK:n maisterivaiheen opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): alkamispäivä: ilmoitetaan myöhemmin - päättymispäivä 30.8

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja:

Opintojakson koodi ja nimi: 407045A Kandidaatintutkielma

Opintojakson laajuus (op):10 op.

Vastuuopettaja: Tapio Tenhu

Linkki ilmoittautumiseen: Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa

Kohderyhmä: Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 13.05.2019 -30.08.2019

Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätietoja: http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot

Summer Studies in English

Code and name of the course: 407523A Plurilingualism and Education in the 21st Century

ECTS credits: 5

Person responsible: Katri Jokikokko, teacher: Magda Karjalainen

Link to the registration: See Weboodi

Target group: Students at the University of Oulu

Schedule (starting and ending dates): 1.7.-30.8.

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Faculty of Education

Additional information: Online course

Code and name of the course: 407518A Global Citizenship Education

ECTS credits: 5

Person responsible: Katri Jokikokko, teacher: Boby Mafi

Link to the registration: See Weboodi

Target group: Students at the University of Oulu

Schedule (starting and ending dates): 1.6.-30.7

Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Faculty of Education

Additional information: Online course

Lisätietoja kasvatusalan kesäopinnoista, Additional Information for this Summer School