Oulun yliopiston kesäopinnot

Oulun yliopisto tarjoaa opetusta myös kesällä 2024. Opetusta järjestetään tavallisen opetuskauden ulkopuolella, toukokuun puolivälistä elokuun loppuun. Kesäopintoja järjestävät Oulun yliopiston tiedekunnat, avoin yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä kirjasto.

Kesäopinnot ja opinto-oikeus

Voit suorittaa yliopisto-opintoja monipuolisesti myös kesällä eri tahojen toteuttamina.

Voidaksesi suorittaa tiedekuntien tai kesäyliopiston toteuttamia kesäopintoja, sinulla tulee olla voimassaoleva opiskeluoikeus Oulun yliopistoon ja sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi Oulun yliopistoon seuraavasti:

  • Kesäopetuksen aika touko-kesäkuu: läsnäoleva, kevätlukukausi 2024 (voimassa 31.7.2024 saakka)
  • Kesäopetuksen aika elo-syyskuu: läsnäoleva, syyslukukausi 2024 (voimassaolo 1.8.2024 alkaen)
  • Kesäopetuksen aika touko-syyskuu: läsnäoleva, sekä kevät- että syyslukukausi 2024

Ks. ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta.

Tiedekuntien kesäopintoihin ja -tentteihin ilmoittaudutaan Pepissä.

Avoimina yliopisto-opintoina järjestettäviä kesäopintoja toteutetaan avoimessa yliopistossa ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan opintojen verkkosivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Voit suorittaa kesäyliopistossa toteutettavia tutkintoon sisältyviä opintoja maksuttomasti kesäyliopiston kesäopinnoille määriteltyjen ehtojen puitteissa.

Sinun on myös mahdollista saada opintotukea kesäksi. Lisätietoa kesäopintotuesta ja sen myöntämiskriteereistä löydät Kelan-verkkosivuilta.

Tarkemmat tiedot eri kesäopinnoista löydät kesäopintojen opinto-oppaalta sekä opintoja toteuttavien tahojen verkkosivuilta.