Tutkintoa täydentävät opinnot

Suoritettuasi tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon, opiskeluoikeutesi Oulun yliopistossa päättyy.
Opiskelijalla, joka on suorittanut Oulun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus on kaikille opiskelijoille maksuton.

Opiskeluoikeuden hakeminen

Jos haluat täydentää osaamistasi valmistumisesi jälkeen, tulee sinun hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta valmistumishakemuksen täyttämisen yhteydessä Pepissä. 1.4.2024 jälkeen tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta haetaan täyttämällä erillinen lomake ja liittämällä tämä osaksi valmistumishakemusta Pepissä. Tarkemmat ohjeet ja linkki täytettävälle lomakkeelle löytyvät 1.4.2024 jälkeen valmistumishakemukselta. Tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta ei voi muutoin hakea.

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus voidaan myöntää valmistumisen yhteydessä perustellusta syystä tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen ja se voi kattaa korkeintaan 60 opintopistettä. Tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta ei voi hakea avoimessa yliopistossa toteutettaviin opintoihin tai Kasvatustieteen ja Psykologian tiedekunnan opettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta.

Tarjolla olevia opintoja voit tarkistella Pepin opinto-oppaan sivuaineoppaista.

Tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta voit hakea suorittaaksesi

  • loppuun sivuaineopintoja, joihin olet saanut sivuaineoikeuden jo tutkinnon suorittamisen aikana
  • yliopiston opintoja vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti tai
  • muita vapaasti tarjolla olevia opintojaksoja. Huomaathan, että opintojaksoilla voi olla eri rajauksia ja/tai esitietovaatimuksia osallistujille.

Hakemukseen tulee kirjata mihin opintokokonaisuuteen tai mille opintojaksoille opiskeluoikeutta halutaan käyttää. Varmista kuluvan lukuvuoden opinto-oppaalta toteutusten aikataulut ja mahdolliset rajoitukset osallistujille. Suunnittelussa tulee aina huomioida myös opintojaksojen seuraava toteutusaika. Opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeushakemus käsitellään omassa tiedekunnassasi valmistumishakemuksesi käsittelyn yhteydessä, opiskeluoikeuden myöntää oman tiedekuntasi koulutusdekaani. Sinua informoidaan tutkintoa täydentävästä opiskeluoikeudesta erikseen sähköpostilla.

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus alkaa valmistumisen jälkeisestä päivästä ja kestää kaksi täyttä lukukautta (ts. yksi lukuvuosi) tutkinnonsuorittamislukukauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi jos valmistumispäiväsi on 30.11.2023, alkaa tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus 1.12.2023 ja se päättyy 31.12.2024. Huomaathan, että tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden aloittamista ei voi lykätä eikä siihen voi hakea jatkoa. Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden jälkeen opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan muilla keinoin Oulun yliopistossa (avoin yliopisto, muut erilliset opinnot). ​

Myönnetty tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus kirjataan Peppiin omana opiskeluoikeutenaan ja sinut merkitään suoraan läsnä olevaksi yliopistoon tällä oikeudella. Huomaathan, että tutkintoa täydentävällä opiskeluoikeudella ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Sinun tulee itse huolehtia opintojaksojen toteutuksille ilmoittautuminen.