Tutkintoa täydentävät opinnot

Suoritettuasi tutkinto-oikeutesi mukaisen tutkinnon, opiskeluoikeutesi Oulun yliopistossa päättyy. Opiskelijalla, joka on suorittanut Oulun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta.

Opiskeluoikeuden hakeminen

Jos haluat täydentää osaamistasi valmistumisesi jälkeen, tulee sinun hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta valmistumishakemuksen täyttämisen yhteydessä Pepissä. Tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta ei voi muutoin hakea. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus ei anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta ei voi hakea avoimessa yliopistossa toteutettaviin opintoihin.

Tutkintoa täydentävällä opiskeluoikeudella

  • voit suorittaa loppuun sivuaineopintoja, joihin olet saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana
  • voit opiskella yliopiston opintoja vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti tai
  • opiskella muita tarjolla olevia erillisiä opintoja.

Hakijalle voidaan valmistumisen yhteydessä myöntää perustellusta syystä täydentävä opiskeluoikeus tietyn tai tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen ja se voi kattaa korkeintaan 60 opintopistettä. Hakemukseen tulee kirjata mihin opintokokonaisuuteen tai mille opintojaksoille opiskeluoikeutta halutaan käyttää. Suunnittelussa tulee huomioida opintojaksojen seuraava toteutusaika. Opiskeluoikeus myönnetään perustellusta syystä, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa. Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus käsitellään opintoja järjestävässä tiedekunnassa ja opiskelijaa informoidaan tutkintoa täydentävistä opinnoista sähköpostilla.

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus alkaa valmistumisen jälkeisestä päivästä ja kestää kaksi täyttä lukukautta (ts. yksi lukuvuosi) tutkinnonsuorittamislukukauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi jos valmistumispäiväsi on 30.11.2021, alkaa tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus 1.12.2021 ja se päättyy viimeistään 31.12.2022. Opintojen aloittamista ei voi lykätä eikä tutkintoa täydentävään opiskeluoikeuteen voi hakea jatkoa. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani.

Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden kirjaamiseen yhteydessä merkitään automaattisesti läsnäolo yliopistoon. Myönnetty tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus kirjataan Peppiin omana opiskeluoikeutenaan. Opiskelijan itsensä vastuulla on ilmoittautua opintojakson toteutukselle. Huomaathan, että tutkintoa täydentävä opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Tutkintoa täydentävästä opiskeluoikeudesta ei peritä maksua.

Tutkintoa täydentävän opiskeluoikeuden jälkeen opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan muilla keinoin Oulun yliopistossa (avoin yliopisto, muut erilliset opinnot). ​