3D-tulostuksen yhteishankkeen valmisteluhanke (3DTY-v)

3DTY-v

3DTY-v -hankkeessa valmistellaan hakemus projektille, jonka tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla osaamisella.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Projektin rahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rahoituksen määrä

12 500 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

3DTY-v -valmisteluhankkeessa valmistellaan hakemus yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista.

3D-tulostuksen yhteishankkeen valmisteluhanke (3DTY-v) on Euroopan unionin osarahoittama (EAKR - Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027) ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.