3DTY 3D-tulostuksen yhteishanke

3DTY

3D-tulostuksen yhteishankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella.

Rahoittajat

none

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rahoituksen määrä

536 691 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

3DTY -hankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan valtakunnallista ja paikallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Hankkeen tavoitteena on myös kattavasti havainnollistaa suurten kappaleiden tulostustekniikoiden soveltuvuutta suomalaisen teollisuuden tuotteiden valmistuksessa sekä edistää suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikan tietotaidon lisääntymistä ja leviämistä teollisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista. Hanke toteuttaa em. tavoitteita ja edistää valmistavan teollisuuden digitalisoitumista tukemalla siirtymistä 3D-tulostuksen hyödyntämiseen, joka on yksi digitaalisen valmistuksen menetelmistä ja jonka omaksuminen edistää myös muiden valmistusmenetelmien digitalisoitumista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3.2 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston osuus yhteishankkeessa on 536 691 euroa ja se toteutetaan ajalla 1.8.2023 - 31.7.2026. Projekti on rahoitettu Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rahoitusohjelman (EU/EAKR) valtakunnallisesta innovaatiot-ja osaamisverkostot teemasta, jonka hallinnoiva viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. Projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä. Projektin muut toteuttajat ovat Lapin koulutuskeskus REDU, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), LUT-yliopisto, Tampereen AMK ja DIMECC Oy:n FAMN ja FAME ekosysteemit. Hankkeessa on mukana lisäksi yli 20 yritystä.

Projektin toimenpiteet

3DTY-projekti mukana FMT-päivillä 28.-29.5.2024. Lue lisää tapahtumasta TÄÄLTÄ.