AGEMERA – Kriittisten raaka-aineiden potentiaali Euroopassa: Uudet edistykselliset malminetsintämenetelmät ja mineraalijärjestelmien mallinnus

AGEMERA pyrkii lisäämään eurooppalaisten kriittisten raaka-aineiden saatavuutta lisäämällä tietoisuutta ja tietoa CRM:ien mahdollisuuksista, roolista ja vaikutuksista vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Samalla se vahvistaa EU:n avointa strategista autonomiaa. AGEMERA luo uutta tietoa ja innovatiivista teknologiaa, joka ohjaa kriittisten mineraalien ympäristöystävällisempää etsintää.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Tutkimus- ja innovointitoimet (RIA)

Projektin rahoittaja

Euroopan komissio (Horisontti Eurooppa)

Rahoituksen määrä

7 500 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Euroopan tavoitteet vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä vaativat uusia toimintatapoja, tekniikoita ja teknologioita kaivannaisalalla. AGEMERAn tavoitteena on selvittää malminetsinnän paikallista sosiaalista toimilupaa, kehittää uusia malminetsintämenetelmiä ja lisätä kansalaisten tietoa kriittisten mineraalien merkityksestä Euroopan Unionin vihreässä siirtymässä.

AGEMERA on kolmivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on varmistaa kriittisten raaka-aineiden autonominen tuotanto ja saatavuus Euroopassa vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan liikenteen sähköistymiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon, mutta malminetsinnän ja kaivostoiminnan vastuullisuus on kasvava huoli maailmalla. Tämän vuoksi kaivannaisala tarvitsee innovatiivisia, vastuullisia ja sosiaalisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Ihmisten huolet ja toiveet liittyen malminetsintään ja kaivostoimintaan ylipäänsä tulee ottaa toiminnassa huomioon. Eurooppa on vastuullisen teknologiatuotannon edelläkävijä, minkä vuoksi kriittiset, kestävästi ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet ovat välttämättömiä Euroopan taloudelle.

Projektin tavoitteet:

  • Lisätä tietoisuutta kriittisten raaka-aineiden merkityksestä nyky-yhteiskunnassa ja vihreässä/digitaalisessa siirtymässä
  • Tunnistaa paikallisten ihmisten huolia ja toiveita liittyen malminetsintään ja kaivannaisalaan ylipäätänsä
  • Kehittää uusia teknologioita kriittisten raaka-aineiden esiintymispotentiaalin määrittämiseksi
  • Vahvistaa EU:n omavaraisuutta kriittisisten raaka-aineiden osalta

Kansainvälisessä konsortiossamme on 20 organisaatiota 11 eri maasta, ja siihen kuuluu muun muassa yliopistoja, tutkimuslaitoksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä teollisuusalan toimijoita pääasiassa Euroopasta. Oulun yliopistolla on päävastuu projektin toteuttamisesta.

Tutkimusmetodejamme ovat verkkokyselyt, pienryhmähaastattelut, geotieteellisten tietokanta-aineistojen analyysit, kenttätutkimukset, näytteenotot sekä keinoälymallinnus. Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset toteutetaan 4,700 km2 alueella kriittisten raaka-aine-esiintymien kartoittamiseksi. Kenttätutkimuksia toteutetaan Suomessa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Zambiassa, Puolassa ja Saksassa. Tutkimusteknologioitamme ovat:

  • Dronepohjaiset magneettiset, radiometriset ja elektromagneettiset tutkimusjärjestelmät
  • Uudet myonipohjaiset tiheyden havaitsemisjärjestelmät
  • Uudet seismiset menetelmät, jotka pohjautuvat seismisen taustamelun interferometriaan ja Rayleigh-aaltojen elliptisyyteen.

AGEMERA-projekti palvelee erityisesti kaivannaisalan yhtiöitä, tutkimuslaitteiden toimittajia, tutkijoita, päättäjiä, yleishyödyllisiä organisaatioita sekä laajaa yleisöä. Projektin ohella tuotetaan kouluille ja yliopistoille suunnattu opetuspaketti sekä verkkopeli.

Yhteyshenkilöt:

Jari Joutsenvaara, projektin vetäjä
jari.joutsenvaara@oulu.fi
+358 40 556 9396

Eija-Riitta Niinikoski, projektipäällikkö
eija-riitta.niinikoski@oulu.fi
+358 400 919 310

Konsortiomme:

University of Oulu

University of Lapland

University of Zagreb

University of Zambia, IWRM Centre

Tallinn University of Technology

Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences

CSIC

Technische Universität Bergakademie Freiberg

KGHM Cuprum Research & Development Centre

Lithica

Radai

Muon Solutions

OPT/NET

Geonardo Environmental Solutions

Latitude 66 Cobalt

Bauxite Mines Jajce

Bauxite Mines Posušje

MATSA

Assarel Medet

KGHM Polska Miedź