Alueellinen erinomaisuus (Regional Excellence, REx)

Alueellisen erinomaisuuden ryhmä tuottaa korkeatasoista tutkittua tietoa alueellisten ilmiöiden tekijöistä, prosesseista ja rakenteista. Tavoitteena on kehittää tutkittuun tietoon perustuen alueiden elinvoimaisuutta, kestävyyttä ja muutosjoustavuutta.
Ilmakuva Nivalasta

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Monitieteisen tutkimuksen keskeiset painoalat ovat:

  • Alueiden tietojohtaminen paikka- ja aluetiedolla.
  • Alueellisten järjestelmien ja infrastruktuurien kehitys
  • Älykäs erikoistuminen ja resilienssi (muutosjoustavuus)
  • Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys
  • Tutkimusperusteiset pilotoinnit

Tutkimuksella tuetaan myös arktisten alueiden kehittämispolitiikkaa, Euroopan alueellista koheesiopolitiikkaa sekä yliopistojen roolia osana alueellisia innovaatiojärjestelmiä. Tutkimusryhmä osallistuu tutkimusperusteisesti alueellisiin innovaatiokokeiluihin ja pilotointeihin, joiden kautta uusinta tietoa hyödynnetään ja kerätään. Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä tarjoaa vuosittain päivittyvän tilastokatsauksen MY Tilastot. Tutkimusinfrastruktuurina toimii Callio Lab (osa FIN-EPOS FIRIä).

Projektit

Verkostot

Mikroyritysten tilastokatsaus MY Tilastot

Palvelut