AshCycle – Integration of underutilized ashes into material cycles by Industry-Urban symbiosis

AshCycle

Horisontti Eurooppa -hanke AshCycle tarjoaa työkaluja yhdyskuntajätteen, biomassan ja jätevesilietteen polttamisesta syntyvän jätemäärän vähentämiseen kehittämällä tuhkille uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Tutkimus- ja innovointitoimet (RIA)

Rahoituksen määrä

10 311 013 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Associate Professor
    Tero Luukkonen

Projektin kuvaus

Hankkeessa järjestetään teollisen ja urbaanin symbioosin (I-US) konseptin mukaisia pilottiratkaisuja esittelemällä uusia talteenottomenetelmiä jätteenpolton tuhkien sisältämille arvokkaille elementeille. Tuhkasta talteen otettuja runsaasti alumiinisilikaattia sisältäviä mineraaleja pilotoidaan yrityksille läpi arvoketjun raaka-aineiksi rakennus- ja vedenkäsittelytuotteille. Näillä toimilla hankkeessa tähdätään resurssitehokkuuden lisäämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. I-US-konseptin täysimääräiseksi toteuttamiseksi hankkeessa huomioidaan myös kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja loppukäyttäjien osallistaminen.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta osoitteesta ashcycle.eu!