AWE - Arctic Water Excellence

Arctic Water Excellence (AWE) -hankkeen tavoitteena on edistää uusien teknologioiden kehittämistä, niiden pilotointia ja viemistä käytäntöön erityisesti vesi-intensiivisen teollisuuden sekä vesihuollon prosesseihin yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

368 526 EUR

Projektin koordinaattori

Savonia ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

AWE-hankkeen kehittämiskohteina ovat mm. digitalisaation hyödyntäminen teollisuuden ympäristömonitoroinnissa ja vesitaseiden hallinnassa sekä edistykselliset talteenottoprosessit ja erotustekniikat jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina osana vedenpuhdistusta.

Hanketta koordinoi Savonia AMK. Muina hankepartnereina toimivat XAMK, KAMK, VTT, THL, LUT sekä Oulun yliopisto. AWE-hankkeen yrityskumppaneita ovat mm. seuraavat yritykset: Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, AA Sakatti Mining Oy, Keliber Oy, Terrafame Oy, Operon Group Oy, Valmet Automation Oy, Nordfuel Oy, St1 Oy, Mikkelin vesilaitos, Weeefiner Oy, BioSO4 Oy, Meoline Oy ja 3AWater Oy.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin:
TP 1: Hankkeen hallinnointi ja yhteistyön koordinointi
TP 2: Älykkäät vesienhallinnan menetelmät teollisuuteen
TP 3: Yhdyskuntavesien kiertotalous
TP 4: Mittaustekniikat
TP 5: Vesiosaamisesta liiketoimintaa sekä KV-aktiviteettien katalysointi.

Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimuksen kohde työpaketissa 2 on biojalostamojen jäännösligniinin hyödyntäminen sekä kationisten että anionisten komponenttien talteenotossa jätevesistä.

Vieraile hankkeen verkkosivuilla tästä linkistä »