CoPower - Yhteisöpohjainen virtuaalinen voimalaitos

CoPower-hankkeen tähtäimessä on kehittää yhteisöpohjainen virtuaalivoimalaitos (cVPP) ja sitä tukeva, kestävä liiketoimintamalli viidessä Suomen, Islannin, Irlannin ja Färsaarten yhteisöissä. Yhteiset haasteet ovat kohtuuhintaisen, luotettavan ja tehokkaan energiansaannin turvaaminen syrjäisillä alueilla, joissa on alhainen väestöntiheys, kylmä ilmasto, saavutettavuusongelmia ja liiallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kansainvälinen

Projektin rahoittaja

Interreg Northern Periphery and Arctic
EU:n osarahoittama

Rahoituksen määrä

1 489 935 EUR

Projektin koordinaattori

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tavoitteena on hyödyntää tietotekniikkaa ja älykkäitä verkkoinfrastruktuureja, jotta paikalliset yhteisöt voivat yhdessä tuottaa, varastoida ja hallita energiantarpeensa.

Ambitiona on integroida hajautetut energiavarat ja käyttää data-analyysiä sekä tekoälyä energian kysynnän ja tuotannon tasapainottamiseksi älykkäästi ja dynaamisesti.

Tuloksena on uusia yhteisövetoisia mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sopeuttaa paikallisia, hajautettuja energiajärjestelmiä digitalisaation keinoin.

Yleistavoitteena on kansainvälisellä yhteistyötyöllä soveltaa tietoteknologioita yhdistämään useita pieniä energiajärjestelmiä ja voimalaitoksia toimimaan laajamittaisesti ja koordinoidusti energian kysynnän sekä tuotannon tasapainottamiseksi.

Pääasialliset muutokset ovat yhteisön uudet roolit energiajärjestelmissä, fossiilipohjaisen energian paikallisen kulutuksen väheneminen, energiaomavaraisuus, paikallinen energiakauppa ja alentuneet sähkölaskut.

Tärkein lopputulos on cVPP-malli, joka sisältää hajautettuja energiaresursseja (DER), sekä verkkopohjainen demonstraatiopalvelu. Malli ja palvelut voidaan ottaa käyttöön tyypillisessä NPA-yhteisössä. Menetelmä perustuu erilaisten DER-järjestelmien kokonaistehon integroimiseen, data-analyysiin sekä tekoälyn käyttöön cVPP:ssä, jotta energian käyttöä voidaan älykkäästi ja dynaamisesti hallita kysynnän, ympäristötekijöiden ja kustannusten perusteella.

Transnationaalinen yhteistyö tietotekniikan ja energiatekniikan asiantuntijoiden välillä on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää vahva rajat ylittävä ratkaisu, joka toimii erilaisissa olosuhteissa. CoPower-hanke yhdistää kolmen aiemman NPA-hankkeen (SMARCTIC, h-CHP ja LECo) pääkumppanit, jotka toivat toisiaan täydentävän osaamisensa klusterihankkeeseen (GREENER). Mukana oli myös 15 liitännäiskumppania, jotka antoivat omaa asiantuntemusta ja laajempaa maantieteellistä näkökulmaa.

Lähestymistapa on omaperäinen, sillä se luo uusia yhteisölähtöisiä mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja hajautettujen, paikallisten energiajärjestelmien hallitsemiseksi.

Hanketta rahoittaa Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelma, ja Euroopan unioni osallistuu sen rahoitukseen. Kokonaisbudjetti on 1 498 935,40 euroa. EU:n rahoitus on 974 308,01 euroa.

Lue lisää CoPower-hankkeesta.

Projektikoordinaattori:
Leah Ryan
leah.ryan@ernact.eu
+353 74916 8212