DigiKyvykäs

DigiKyvykäs

Hankkeessa etsitään keinoja kuinka pk-yritykset voisivat paremmin huomioida ihmisten ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä hyödynnettäessä uusi teknologioita. Tavoitteena on tehostaa teknologioiden hyödyntämistä samalla huomioiden niiden turvallisen ja sujuvan käytön. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti, erityisesti huomioiden teollisuuden, tuotannon ja logistiikan sektorit.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

1 432 720 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

DigiKyvykäs-hankkeen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia samanaikaisesti. Hanke keskittyy teollisuuden pk-yritysten kykyyn hallita teknologioita ja niihin liittyviä organisaatioon, prosesseihin ja toimintatapoihin liittyviä haasteita. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat paremmin ottaa huomioon työntekijöiden tarpeet ja taidot hyödynnettäessä uusia teknologioita.

DigiKyvykäs -hankkeessa luodaan arviointimalli pk-yrityksen organisatorisen digikyvykkyyden tason arvioimiseksi. Arviointimallia täydentämään hankkeessa luodaan yrityksen rakenteisiin, prosesseihin ja käytäntöihin kohdentuva tiekarttatyökalu, joka auttaa yritystä tunnistamaan kehittämistarpeita sekä kohdentamaan niihin kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla kehittyvät yritysten valmiudet hyödyntää uusia teknologioita ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia täysimääräisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta vaarantamatta. DigiKyvykäs-hankkeessa luodaan myös yritysten kehittymistä tukevaa koulutusmateriaalia.

Erityisesti huomiota kiinnitetään teollisuuden, tuotannon ja logistiikan aloihin. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuisi yhteensä 75 yritystä. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Vantaan kaupunki, Yrityssalo Oy ja Prizztech Oy.