Digitaaliset ratkaisut aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

Yhteiskehittämällä ratkaisuja aivoverenkiertohäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen hyödyntäen tekoälyä, sensoriikkaa ja digitaalisia alustoja.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Business Finland

Rahoituksen määrä

5 700 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Stroke Data -konsortion tavoitteena on kehittää ratkaisuja aivoverenkiertohäiriön varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen (esim. tekoälypohjaiset päätöksentukiratkaisut ja video- ja puheanalyysimenetelmät). Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia antureita potilasmittauksiin (esim. lähi-infrapunaspektroskopia ja matalataajuisen EEG:n mittaus). Hankkeessa kehitetään myös liiketoiminta ekosysteemi, jolla nopeutetaan kehitettyjen ratkaisujen pääsyä kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Projektin tulokset

  • Potilaslähtöinen ratkaisu aivoverenkiertohäiriöpotilaan tueksi siirryttäessä sairaalasta kuntoutukseen ja kotiin.
  • Ammattilaisille suunnattu ratkaisu tukemaan asiantuntijaryhmien päätöksentekoa ensihoidosta sairaalaan, kuntoutukseen ja kotiin.
  • Yhteistyössä luotujen ratkaisujen toteutettavuustestit.
  • Ennustemalli ratkaisun vaikutusten osoittamiseksi
  • Liiketoimintamallivaihtoehdot tukemaan yrityksiä ja sairaaloita viemään Stroke-Data-ratkaisut valituille pohjoismaisille, aasialaisille, yhdysvaltalaisille ja australialaisille markkinoille.

Lisää tietoa: https://www.strokedataproject.com/

Tutkimusryhmät