DREAMS - Tietokanta lisäävän valmistuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen

DREAM UOULU

DREAMS-hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda alan teollisuudelle perusta haastavien komponenttien kilpailukykyiseen valmistukseen nostamalla kotimainen 3D-tulostusosaaminen kansainväliselle kärkitasolle vuoteen 2024 mennessä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Business Finland

Rahoituksen määrä

1 118 969 EUR

Projektin koordinaattori

DIMECC Oy

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Metallin 3D-tulostus eli ainetta lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM) on valmistusmenetelmänä nuori. Menetelmä on materiaaliteknisesti poikkeava, eikä materiaalin laatua osata vielä tehokkaasti hallita, saati optimoida. DREAMS-hankkeessa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization) luodaan tuhansien tulostettavien testikappaleiden dataa sisältävä 3D-metallitulostuksen materiaalitietopankki.

Oulun yliopistosta hanketta on toteuttamassa Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmä, joka on osa yliopiston Terästutkimuskeskusta CASR:ia. Hankekokonaisuuden tutkimusosio toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Vahva yhteistyö muiden yliopistojen ja teollisuuden kanssa mahdollistaa jopa 10 000 metallisen testikappaleen mekaanisen testauksen ja syvällisen metallografisen tarkastelun, tuotantotekniset näkökulmat huomioiden. Tutkimustyö tuottaa uutta tietoa vaativien kappaleiden suunnittelun ja valmistuksen tueksi, vastaten näin puutteellisen standardoinnin aiheuttamiin ongelmiin. Hankkeessa syntyvä tieto dokumentoidaan avoimeen tietokantaan.

Yritysten ja Business Finlandin (Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma) rahoittamasta, noin 6 miljoonan euron hankekokonaisuudesta, Oulun yliopiston FMT-tutkimusryhmän osuus rahoituksesta on noin 1,1 milj. euroa. DREAMS-hanketta johtaa innovaatioekosysteemien kehittämistyötä tekevä DIMECC Oy. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen mallilla yritysten ja yliopistojen yhteishankkeena, jolloin saavutettava hyöty voidaan jakaa koko suomalaisen teollisuuden kesken. DREAMS-hankkeen teolliset kumppanit ovat CITEC, Elomatic, Etteplan, Lillbacka Powerco, Patria, Raute, Vilpe ja Wärtsilä.