Empowering Underground Laboratories network usage (EUL)

EUL

Vuonna 2021 perustettu European Underground Laboratories Association jatkaa BSUIN-projektin aloittamaa työtä maanalaisten laboratorioiden kehityksen ja hyödynnettävyyden parissa. Interreg Baltic Sea Region rahoitettu hanke - Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL) - testaa, validoi ja tehostaa aiemmin luotuja BSUIN-käytäntöjä, työkaluja ja lähestymistapoja.
EUL laboratories

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Rahoituksen määrä

791 200 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Kolmen vuoden aikana (2017-2020) Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) kehitti palvelutarjonnan, jonka tarkoituksena oli tehdä maanalaisista laboratorioista helpommin saavutettavia ja lähestyttäviä tieteen ja tutkimuksen harjoittajille, luomalla mallin metodologisesta karakterisoinnista liittyen tilojen luonnon taustasäteilyyn ja geofysikaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin ominaisuuksiin. Vuonna 2021 perustettu European Underground Laboratories Association jatkaa tätä työtä Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittaman projektin – Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL) – kautta.

EUL keskittyy testaamaan, validoimaan ja parantamaan aiemmin luotuja BSUIN-käytäntöjä, -työkaluja ja -menetelmiä. Tämän lisäksi korostetaan maailmanlaajuisten käyttäjien tunnistamista sekä markkinoinnin ja asiakassuhteen hallinnan tehokkuutta aina ensimmäisestä yhteydenotosta uuden liiketoiminnan tai projektin käynnistämiseen asti. EUL koostuu kuudesta maanalaisesta laboratoriosta ja kolmestatoista kumppaniorganisaatiosta.

EUL-projektin kesto on kaksitoista kuukautta ja kokonaisbudjetti Interreg Baltic Sea Region – rahoittamana on 791 200 €. Projektia koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.