Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys (SEPAS)

SEPAS

SEPAS -hankkeessa tutkitaan liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle hyödyntäen tarkkoja yksilötason tietoja ensimmäistä kertaa Suomessa. Hankkeessa yhdistetään väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyvistä kustannuksista.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

360 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr./Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

 • Professor
  Raija Korpelainen
 • Marko Korhonen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Väestön liian vähäinen liikkuminen on keskeinen kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan miljardiluokkaa, mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.

Tässä monitieteisessä, taloustieteen ja liikuntaepidemiologian osaamista hyödyntävässä tutkimuksessa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista kustannuksista. Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoon sisältyy kiihtyvyysanturilla mitattu fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittausaineisto yhdessä aikapisteestä sekä useampana eri vuonna kerätty fyysisen aktiivisuuden kyselyaineisto. Syntymäkohorttiaineisto tarjoaa lisäksi laajaa ja pitkäaikaista taustatietoa pohjoissuomalaisista kansalaisista liittyen esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, terveyskäyttäytymiseen ja genetiikkaan. Rekistereistä kerättävä tieto pitää sisällään tiedot liittyen muun muassa terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyviin kustannuksiin.

Työpaketit:

 • WP1: Projektin hallinta ja viestintä
 • WP2: Olemassa olevan tiedon kerääminen ja arviointi
 • WP3: Tietojen kokoaminen ja yhdistäminen
 • WP4: Taloudellinen analyysi – Terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset sekä niiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon

Projektin tulokset

Tutkimus tuottaa tärkeää, näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseksi. Hankkeessa tähän mennessä julkaistut tieteelliset artikkelit:

 • Kujala UM, Palviainen T, Pesonen P, Waller K, Sillanpää E, Niemelä M, Kangas M, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Korpelainen R, Jämsä T, Männikkö M, Kaprio J. Polygenic Risk Scores and Physical Activity. Med Sci Sports Exerc. 2020 Jul;52(7):1518–1524.
 • Farrahi V, Niemelä M, Kärmeniemi M, Puhakka S, Kangas M, Korpelainen R, Jämsä T. Correlates of physical activity behavior in adults: a data mining approach. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020 Jul 23;17(1):94.
 • Kari JT, Pehkonen J, Tammelin TH, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT. Childhood physical activity as a labor market investment. Scand J Med Sci Sports. 2021 Jan;31(1):163-183.
 • Huikari S, Junttila H, Ala-Mursula L, Jämsä T, Korpelainen R, Miettunen J, Svento R, Korhonen M. Leisure-time physical activity is associated with socio-economic status beyond income - Cross-sectional survey of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Econ Hum Biol. 2021 May;41:100969.
 • Farrahi V, Kangas M, Walmsey R, Niemelä M, Kiviniemi A, Puukka K, Collings PJ, Korpelainen R, Jämsä T. Compositional associations of sleep and activities within the 24-h cycle with cardiometabolic health markers in adults. Med Sci Sports Exer. 2021 Feb; 53(2), 324–332.
 • Rissanen I, Ala-Mursula L, Nerg I, Korhonen M. Adjusted productivity costs of stroke by human capital and friction cost methods: a Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Eur J Health Econ. 2021 Jun;22(4):531-545.
 • Farrahi V, Kangas M, Kiviniemi A, Puukka K, Korpelainen R, Jämsä T. Accumulation patterns of sedentary time and breaks and their association with cardiometabolic health markers in adults. Scand J Med Sci Sports. 2021; 31(7): 1489-1507.
 • Chong J, Tjurin P, Niemelä M, Jämsä T, Farrahi V. Machine-learning models for activity class prediction: A comparative study of feature selection and classification algorithms. Gait Posture. 2021; 89: 45-53.
 • Salokangas H, Böckerman P, Huikari S, Korhonen M, Korpelainen R, Svento R. Did the Finnish Great Depression Have a Silver Lining? The Effect of Unemployment on Long-Term Physical Activity. Economics and Human Biology. 2022; 46:101139  doi: https://doi.org/10.1016/j.ehb.2022.101139.
 • Kiema-Junes H, Saarinen A, Korpelainen R, Kangas M, Ala-Mursula L, Pyky R, Hintsanen M. More physical activity, more work engagement? A northern Finland Birth Cohort 1966 study. J Occup Environ Med. 2022; Mar 8. doi: 10.1097/JOM.0000000000002530.
 • Rad SA, Kiwanuka F, Korpelainen R, Torkki P. Evidence base of economic evaluations  of workplace-based interventions reducing occupational sitting time: an integrative review. BMJ Open. 2022; Jun 30; 12(6):e060139.
 • Farrahi V, Rostami M, Dumuid D, Chastin S, Niemelä M, Korpelainen R, Jämsä T, Oussalah M. Joint Profiles of Sedentary Time and Physical Activity in Adults and their Associations with Cardiometabolic Health. Med Sci Sports Exerc. 2022 Jul 27. Online ahead of print. doi: 10.1249/MSS.0000000000003008
 • Kari J, Nerg I, Huikari S, Leinonen A-M, Nurkkala M, Farrahi V, Korpelainen R, Korhonen M. The individual-level productivity costs of physical inactivity. Med Sci Sports Exerc. Accepted 08/2022.