Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys (SEPAS)

SEPAS

SEPAS -hankkeessa tutkitaan liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle hyödyntäen tarkkoja yksilötason tietoja ensimmäistä kertaa Suomessa. Hankkeessa yhdistetään väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyvistä kustannuksista.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituksen määrä

360 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr./Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Väestön liian vähäinen liikkuminen on keskeinen kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan miljardiluokkaa, mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.

Tässä monitieteisessä, taloustieteen ja liikuntaepidemiologian osaamista hyödyntävässä tutkimuksessa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista kustannuksista. Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoon sisältyy kiihtyvyysanturilla mitattu fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittausaineisto yhdessä aikapisteestä sekä useampana eri vuonna kerätty fyysisen aktiivisuuden kyselyaineisto. Syntymäkohorttiaineisto tarjoaa lisäksi laajaa ja pitkäaikaista taustatietoa pohjoissuomalaisista kansalaisista liittyen esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, terveyskäyttäytymiseen ja genetiikkaan. Rekistereistä kerättävä tieto pitää sisällään tiedot liittyen muun muassa terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyviin kustannuksiin.

Työpaketit:

  • WP1: Projektin hallinta ja viestintä
  • WP2: Olemassa olevan tiedon kerääminen ja arviointi
  • WP3: Tietojen kokoaminen ja yhdistäminen
  • WP4: Taloudellinen analyysi – Terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset sekä niiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon

Projektin tulokset

Tutkimus tuottaa tärkeää, näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseksi. Hankkeessa tähän mennessä julkaistut tieteelliset artikkelit:

2023

Junttila HE, Vaaramo MM, Huikari SM, Kari JT, Leinonen A-M, Farrahi F, Korpelainen R, Korhonen MJ. Association of accelerometer- measured physical activity and midlife income: A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. Scand J Med Sci Sports. 2023; 00:1–14. Association of accelerometer‐measured physical activity and midlife income: A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study - Junttila - Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports - Wiley Online Library

Kari J, Nerg I, Huikari S, Leinonen A-M, Nurkkala M, Farrahi V, Korpelainen R, Korhonen M. The individual-level productivity costs of physical inactivity. Med Sci Sports Exerc. 2023; 55(2): 255-263. The Individual-Level Productivity Costs of Physical Inactivity - PMC (nih.gov)

2022

Salokangas H, Böckerman P, Huikari S, Korhonen M, Korpelainen R, Svento R. Did the Finnish Great Depression Have a Silver Lining? The Effect of Unemployment on Long-Term Physical Activity. Economics and Human Biology. 2022; 46:101139. Did the Finnish depression of the early 1990s have a silver lining? The effect of unemployment on long-term physical activity - ScienceDirect

Kiema-Junes H, Saarinen A, Korpelainen R, Kangas M, Ala-Mursula L, Pyky R, Hintsanen M. More physical activity, more work engagement? A northern Finland Birth Cohort 1966 study. J Occup Environ Med. 2022; 64(7): 541-549. More Physical Activity, More Work Engagement? A Northern Finland Birth Cohort 1966 Study - PMC (nih.gov)

Rad SA, Kiwanuka F, Korpelainen R, Torkki P. Evidence base of economic evaluations of workplace-based interventions reducing occupational sitting time: an integrative review. BMJ Open. 2022; Jun 30; 12(6):e060139. Original research: Evidence base of economic evaluations of workplace-based interventions reducing occupational sitting time: an integrative review - PMC (nih.gov)

Farrahi V, Rostami M, Dumuid D, Chastin S, Niemelä M, Korpelainen R, Jämsä T, Oussalah M. Joint Profiles of Sedentary Time and Physical Activity in Adults and their Associations with Cardiometabolic Health. Med Sci Sports Exerc. 2022; 54(12): 2118-2128. Joint Profiles of Sedentary Time and Physical Activity in Adults and Their Associations with Cardiometabolic Health - PMC (nih.gov)

2021

Kari JT, Pehkonen J, Tammelin TH, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT. Childhood physical activity as a labor market investment. Scand J Med Sci Sports. 2021 Jan;31(1):163-183. Childhood physical activity as a labor market investment - Kari - 2021 - Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports - Wiley Online Library

Huikari S, Junttila H, Ala-Mursula L, Jämsä T, Korpelainen R, Miettunen J, Svento R, Korhonen M. Leisure-time physical activity is associated with socio-economic status beyond income - Cross-sectional survey of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Econ Hum Biol. 2021 May;41:100969. Leisure-time physical activity is associated with socio-economic status beyond income – Cross-sectional survey of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study - ScienceDirect

Farrahi V, Kangas M, Walmsey R, Niemelä M, Kiviniemi A, Puukka K, Collings PJ, Korpelainen R, Jämsä T. Compositional associations of sleep and activities within the 24-h cycle with cardiometabolic health markers in adults. Med Sci Sports Exer. 2021 Feb; 53(2), 324–332. Compositional Associations of Sleep and Activities within the 24-h Cycle with Cardiometabolic Health Markers in Adults - PMC (nih.gov)

Rissanen I, Ala-Mursula L, Nerg I, Korhonen M. Adjusted productivity costs of stroke by human capital and friction cost methods: a Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Eur J Health Econ. 2021 Jun;22(4):531-545. Adjusted productivity costs of stroke by human capital and friction cost methods: a Northern Finland Birth Cohort 1966 study - PMC (nih.gov)

Farrahi V, Kangas M, Kiviniemi A, Puukka K, Korpelainen R, Jämsä T. Accumulation patterns of sedentary time and breaks and their association with cardiometabolic health markers in adults. Scand J Med Sci Sports. 2021; 31(7): 1489-1507. Accumulation patterns of sedentary time and breaks and their association with cardiometabolic health markers in adults - Farrahi - 2021 - Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports - Wiley Online Library

Chong J, Tjurin P, Niemelä M, Jämsä T, Farrahi V. Machine-learning models for activity class prediction: A comparative study of feature selection and classification algorithms. Gait Posture. 2021; 89: 45-53. Machine-learning models for activity class prediction: A comparative study of feature selection and classification algorithms - ScienceDirect

2020

Kujala UM, Palviainen T, Pesonen P, Waller K, Sillanpää E, Niemelä M, Kangas M, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Korpelainen R, Jämsä T, Männikkö M, Kaprio J. Polygenic Risk Scores and Physical Activity. Med Sci Sports Exerc. 2020 Jul;52(7):1518–1524. Polygenic Risk Scores and Physical Activity - PMC (nih.gov)

Farrahi V, Niemelä M, Kärmeniemi M, Puhakka S, Kangas M, Korpelainen R, Jämsä T. Correlates of physical activity behavior in adults: a data mining approach. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020 Jul 23;17(1):94. Correlates of physical activity behavior in adults: a data mining approach | International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity | Full Text (biomedcentral.com)