Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys (SEPAS)

SEPAS

SEPAS -hankkeessa tutkitaan liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle hyödyntäen tarkkoja yksilötason tietoja ensimmäistä kertaa Suomessa. Hankkeessa yhdistetään väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyvistä kustannuksista.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

360 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr./Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professor
    Raija Korpelainen
  • Marko Korhonen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Väestön liian vähäinen liikkuminen on keskeinen kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan miljardiluokkaa, mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.

Tässä monitieteisessä, taloustieteen ja liikuntaepidemiologian osaamista hyödyntävässä tutkimuksessa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla väestöpohjainen, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –aineisto sekä rekistereistä kerättävä yksilöllinen tieto suorista ja epäsuorista kustannuksista. Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoon sisältyy kiihtyvyysanturilla mitattu fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittausaineisto yhdessä aikapisteestä sekä useampana eri vuonna kerätty fyysisen aktiivisuuden kyselyaineisto. Syntymäkohorttiaineisto tarjoaa lisäksi laajaa ja pitkäaikaista taustatietoa pohjoissuomalaisista kansalaisista liittyen esimerkiksi sosioekonomiseen asemaan, terveyskäyttäytymiseen ja genetiikkaan. Rekistereistä kerättävä tieto pitää sisällään tiedot liittyen muun muassa terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja työstä poissaoloon liittyviin kustannuksiin.

Työpaketit:

  • WP1: Projektin hallinta ja viestintä
  • WP2: Olemassa olevan tiedon kerääminen ja arviointi
  • WP3: Tietojen kokoaminen ja yhdistäminen
  • WP4: Taloudellinen analyysi – Terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset sekä niiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon

Projektin tulokset

Tutkimus tuottaa tärkeää, näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseksi. Hankkeessa tähän mennessä julkaistut tieteelliset artikkelit: