Sanna Huikari

Teen soveltavaa taloustieteen tutkimusta terveystaloustieteen alalta ja yhteiskunnallis-taloustieteellisistä aiheista. Käyttämällä ekonometrisiä menetelmiä, lähestyn ihmisten käyttäytymisen tutkimista taloustieteen näkökulmasta. Taloustiede tarjoaa yhden tavan yrittää paremmin ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja tavan testata tätä ymmärrystä empiirisesti.

Tutkimusaiheet

  • Mielenterveyden taloustiede
  • Terveyskäyttäytymisen taloustiede
  • Työn taloustiede
  • Perheen taloustiede

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

sanna.huikari@oulu.fi

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu (X-ovi)

Postiosoite

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 4600, 90014 Oulun yliopisto