Hule- ja lumivesien yhdistetty hallinta kaupunkiympäristössä: luonnonmukaiset ratkaisut ja mitoituskysymykset (HuHa)

HuHa

HuHa on Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän toteuttama EAKR-osarahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena selvittää, miten testattavilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan puhdistaa hulevesiä ja lumenkaatopaikan vesiä pohjoisissa olosuhteissa ja saada määrällisistä suunnittelulaskennoista erittäin tärkeää hulevesien mitoitustietoa, joka tulee huomioida kaupunkialueen suunnittelussa ja muutoksissa.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

  • Apulaisprofessori (Tenure Track)
    Pekka Rossi
  • Associate Professor (Tenure Track)
    Ali Torabi Haghighi

Projektin kuvaus

Hulevesien ja lumen sulamisvesien laadullinen ja määrällinen hallinta tulee olemaan kaupunkiympäristön kannalta jatkuvasti tärkeämpää muuttuvan ilmaston myötä. Tarvevaatimukset kaupunkivesien laadulliselle hallinnalle myös tarkentuvat koko ajan, koska ymmärrys kaupunkivesien laadusta ja mahdollisista ympäristövaikutuksista tarkentuvat. Luontopohjaisia järjestelmiä käytetään nykyään yhä enemmän vedenkäsittelymenetelmänä. Niitä myös ehdotetaan yhä useammin kaupunkien hulevesien käsittelyn ratkaisuksi. Kuitenkin niiden toimivuudesta kylmässä kaupunkiympäristössä on hyvin vähän tietoa. Erityisesti on tarvetta tietää kuinka hyvin ne voivat toimia ja puhdistaa hulevesiä sekä lumensulamisvesiä kylmissä olosuhteissa ympäri vuoden: ilmastonmuutoksen seurauksena lumen sulantaa tapahtuu pohjoisissa olosuhteissa myös talvella yhä todennäköisemmin. Hulevesiverkostojen kapasiteetin riittävyys on toinen kriittinen osa kaupunkivesien hallintaa. Hulevesien määrien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä n. 20 % ja on tärkeää etsiä kaupunkialueiden pullonkauloja, jotka voivat olla riskialueita tulevaisuuden sadetapahtumissa.

Projektin toimenpiteet

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää:

1. Miten testatuilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan puhdistaa hulevesiä ja lumenkaatopaikan vesiä pohjoisissa olosuhteissa, ja mitä tekijöitä on tärkeää huomioida. Tietoa voidaan soveltaa laajemmalti pohjoisilla kaupunkialueilla hulevesien ja lumensulamisvesien käsittelyratkaisuja mietittäessä.

2. Saada määrällisistä suunnittelulaskennoista erittäin tärkeää hulevesien mitoitustietoa, joka tulee huomioida kaupunkialueen suunnittelussa ja muutoksissa. Näin voitaisiin vähentää kalliiksi tulevia kaupunkitulvatilanteita. Mallinnuksen avulla päästään käsiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin, jotta osataan paremmin varautua tuleviin vuosikymmeniin.

Hanke toteutetaan 5 työpakettina:

TP1: Yhdistetty lumenkaatopaikan sulamisvesien ja ympärivuotisen hulevesien käsittelyn pilotti

TP2: Pohjoiselle kaupunkialueelle rakennettujen hulevedenkäsittelyrakenteiden seuranta

TP3: Hulevesijärjestelmien kapasiteetin rajat: menneisyyden vaikutus muuttuvassa kaupunkikuvassa

TP4: Ilmastonmuutoksen alueelliset vaikutukset sadantaan pohjoisessa ja hulevesijärjestelmien kapasiteettiin

TP5: Hankkeen hallinnointi ja viestintä