Vesihuolto ja vesienkäsittely

Vesihuolto ja vesienkäsittely on yksi viidestä Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön tutkimusryhmästä. Vesihuollon hallinta, jätevesien ja valumavesien käsittelyratkaisut erityisesti pohjoisissa oloissa ovat ryhmän tutkimuksen ytimessä.
Jätevedenpuhdistamon altaita ja muita rakennuksia etualalla, taustalla meri ja horisontti

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Apulaisprofessori (Tenure Track)
    Pekka Rossi
  • Assistant professor (Ten. track)
    Pekka M. Rossi

Tutkimusryhmän kuvaus

Vesihuollon hallinta, jätevesien ja valumavesien käsittelyratkaisut ovat ryhmän tutkimuksen keskiössä. Ryhmä tuottaa uutta tietoa, innovatiivisia ratkaisuja ja tehokkaita vesien hallinnointimenetelmiä vesilaitoksien, kaupunkien, kaivoksien, päätöksentekijöiden ja viranomaisten käyttöönVesihuoltoon ja vesien käsittelyyn liittyvät kysymykset voivat olla komplekseja ja lähestymme haasteita monitieteisestä näkökulmasta: ryhmässä toimii myös mikrobiologien osaryhmä. Ryhmän tavoitteena on tuottaa tietoja ja ratkaisuja kestävän vesihuollon edistämiseksi huomioiden erityisesti pohjoisten olojen erityispiirteet ja haasteet.

Päätutkimusteemat

Tutkimusryhmän päätutkimusteemat jakautuvat pääasiassa neljään eri kokonaisuuteen. Nämä tutkimusteemat esitellään tarkemmin alla:

Tutkimusnostoja