Ilmastoystävällinen, perusteltu ja kestävä H2-siirtymä

JustH2Transit

JustH2Transit on monitieteinen tutkimusaloite, jota johtavat kansallisen H2-ekosysteemin keskeiset asiantuntijat ja sen tarkoituksena on kiihdyttää uusiutuvan H2 siirtymistä Suomessa. Projektissa tarjotaan tieteeseen perustuvaa tietoa, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja teknologian uudistamista, keskittyen ilmastoneutraaleihin ja kestäviin teknologioihin siirtymän nopeuttamiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

JustH2Transit on monitieteinen tutkimusaloite, jota johtavat kansallisen H2-ekosysteemin keskeiset asiantuntijat ja sen tarkoituksena on kiihdyttää uusiutuvan H2 siirtymistä Suomessa. Projektissa tarjotaan tieteeseen perustuvaa tietoa, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja teknologian uudistamista, keskittyen ilmastoneutraaleihin ja kestäviin teknologioihin siirtymän nopeuttamiseksi. Projekti yhdistää monitieteellisen asiantuntemuksen ja organisaatiot, jotta tarjota kokonaisvaltainen näkemys H2 siirtymästä ja analysoida sen vaikutuksia energiaan, resursseihin, ilmastoon ja yhteiskuntaan. Projektissa keskitytään Suomessa runsaasti saatavilla olevan uusiutuvan energian ja biomassan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siirtymää tuetaan ja nopeutetaan tieteeseen perustuvalla tiedon levittämisellä ja dialogilla teollisuuden, päättäjien ja yleisön kanssa. Projekti pyrkii kohti oikeudenmukaista siirtymää, jolla on teknologiset edut lisäämällä energiakokonaisjärjestelmien ja resurssien kestävyyttä.

Konsortion johtaja: Marko Huttula, Oulun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Näsman, Akordi

Konsortion kokoonpano: Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto, Akordi