Indoor environmental quality and hygrothermal performance in energy retrofits

RIAQ

RIAQ pyrkii nopeuttamaan syrjäseudun yhteisöjen, pk-yritysten ja tarkastuspalveluiden kykyä kehittää energian uudistusratkaisuja. Se helpottaa yhteyksien luomista kiinnostuneiden pk-yritysten välillä, tarjoaa näkemyksiä uusista teknologioista, kierrätysmahdollisuuksista ja tuotekehitysstrategioista, korostaen erityisesti tuotteiden kestävyyttä kiertotaloudessa.

Rahoittajat

Logo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Residenssirakennusten energian uudistukset ovat olennainen osa EU:n ilmastotoimia, mutta niiden vaikutus sisäilman laatuun (IEQ) ja asukkaiden mukavuuteen on arvioitava tulevien saneerausohjelmien ohjaamiseksi. Asuntojen kyselyt Euroopan ja kansallisten tasojen osalta ovat korostaneet laatuongelmia, jotka liittyvät IEQ:hen ja asukkaiden terveyteen. On edelleen ratkaisevaa osallistaa pk-yritykset ja sidosryhmät seuraamaan uudistustekniikoiden vaikutuksia IEQ:hen ja rakennusten rakenteiden hygrotermiseen suorituskykyyn varmistaakseen kestävät ja terveelliset rakennukset.

RIAQ-projektin tavoitteena on tiedottaa ja osallistaa pk-yritykset, rakennusalan sidosryhmät ja asukkaat perustamalla yhteiset protokollat IEQ-arvioinnille ja arvioimalla IEQ:n, energiatehokkuuden ja ilmastomuutokseen sopeutumisen parantamisen mahdollisuuksia rakennuksissa. Se tuottaa lisätietoa IEQ:n parantamisesta olemassa olevassa asuntokannassa. Projekti kehittää arviointiprotokollia ja kannattaa kestäviä uudistustekniikoita helpottaen siirtymistä kiertotalouteen ja resurssitehokkaaseen talouteen samalla kun käsitellään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja energiatehokkuutta uudistetuissa rakennuksissa.

Lisäksi RIAQ-projekti pyrkii nopeuttamaan syrjäseudun yhteisöjen, pk-yritysten ja kansallisten sekä kansainvälisten tarkastuspalveluiden kykyä tarjota energian uudistusratkaisuja. Se edistää yhteyksien luomista pk-yritysten välillä, jotka ovat kiinnostuneita kestävistä energian uudistusratkaisuista, tarjoamalla näkemyksiä uusista teknologioista, kierrätysmahdollisuuksista ja tuotekehitysstrategioista, jotka noudattavat kiertotalouden periaatteita. Hyödyntämällä RIAQ:n kautta luotuja asiantuntijaverkostoja projekti myös tiedottaa ja osallistaa pk-yrityksiä, sidosryhmiä ja yhteisöjä asiaankuuluvista lainsäädännöistä ja politiikoista, jotka liittyvät kansallisiin ja kansainvälisiin kiertotalousaloitteisiin.