Ulla Haverinen-Shaughnessy

TkT
Professori
Hyvä sisäilma ja rakennusterveys

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Teknillinen tiedekunta

Sisäympäristön laadun merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen ja maailmanlaajuisten pandemioiden aikakaudella.

Kehitän tutkimusta ja koulutusta hyvän sisäilman ja rakennusterveyden alalla. Koulutus kohdistuu sekä maisteri- että tohtoriopiskelijoihin. Uusia tohtorikoulutettavia kannustetaan hakemaan ohjelmaan, jossa he voivat osallistua kansainväliseen monialatutkimukseen ja löytää uusia ratkaisuja sisäympäristön laadun, rakennusten käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tutkimusalueitani ovat mm.: Sisäympäristön laadun jatkuva seuranta; Koulurakennukset, sisäympäristön laatu, terveys ja oppimistulokset; Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden arviointi; Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset sisäympäristön laatuun, asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm.: Sisäympäristön laadun reaaliaikainen seuranta paikallisten, toistuvien ja/tai pitkän aikavälin trendien havaitsemiseksi; Uudet menetelmät mikrobialtistuksen pienentämiseksi (korjaukset, kiinteistönpito); Tilastollisten analyysimenetelmien ja aikasarjamallinnuksen soveltaminen suurissa tietokannoissa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

60

julkaisua

299

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

2890

viittausta

27.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Ulla.Haverinen-Shaughnessy@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 406 4428

Postiosoite

P. O. Box 4200
90014 Oulun yliopisto