Kaivoksen sulkeminen - Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet

KAIVASU

Hankkeella on tarkoitus lisätä ymmärrystä mm. peittorakenteiden toimivuudesta, sekä hydrogeologisista ja kemiallisista muutoksista suljettavilla kaivosalueilla. Hankkeessa tutkitaan sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämistä eri sulkemisratkaisuissa sekä mikrobiyhteisöjen käyttöä avolouhosten bioreaktorien mahdollistajana sekä ympäristöindikaattoreina.

Rahoittajat

Kuva näytteistä

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

348 961 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvausKaivoksen hallittu sulkeminen on keskeisessä osassa ympäristöllisesti kestävää kaivostoimintaa kehitettäessä. KAIVASU-hankkeessa selvitetään Nivalassa sijaitsevan Hituran suljettavan kaivosalueen mahdollisuuksia uusien toimintojen alustana. Hankkeella on tarkoitus lisätä ymmärrystä mm. peittorakenteiden toimivuudesta, sekä hydrogeologisista ja kemiallisista muutoksista suljettavilla kaivosalueilla. Hankkeessa tutkitaan sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämistä eri sulkemisratkaisuissa, esimerkiksi osana peittorakenteita tai vesien-puhdistusmenetelmiä. Yhtenä hankkeen kokonaisuuteen liittyvänä selvityskohteena ovat myös mikrobiyhteisöt kaivosalueen ympäristöindikaattoreina ja avolouhoksissa toimivien bioreaktoreiden mahdollistajana.

Hankkeen toteuttavat ajalla 01.09.2019–31.03.2021 Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 348 961 euroa, josta 70 % on EAKR-rahoitusta.

Työpaketit

Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Laukkanen, Kerttu Saalasti Instituutti, puh 0400 919 331, johanna.laukkanen@oulu.fi

Ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten, puh 0295 251 165, seppo.hellsten@syke.fi

Hankkeen SYKEn osuuden projektipäällikkö, tutkija Ritva Nilivaara, puh 0295 251 795, ritva.nilivaara@syke.fiYhteyshenkilö

Projektipäällikkö Johanna Laukkanen

0400 919 331

johanna.laukkanen​@​oulu.fi