Kehityksellisen kielihäiriön varhainen ennustaminen ja ennaltaehkäisy

DLD-Global-Oulu

DLD-Global-Oulu -hanke on monitieteinen tutkimushanke, jossa tutkitaan kehityksellisen kielihäiriön varhaisia riski- ja suojaavia tekijöitä koneoppimisen ja verkostoanalyysin menetelmin. Hankkeessa käytetään eri kohortteja ja siinä on mukana tutkijoita Oulun, Itä-Suomen, Newcastlen, Melbournen ja Etelä-Floridan yliopistoista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Lapsi tutkimustilanteessa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Eudaimonia-Instituutin keihäänkärkiprojekti

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Kehityksellisellä kielihäiriöllä (Developmental Language Disorder, DLD) tarkoitetaan kielen kehityksen häiriötä, joka vaikuttaa laaja-alaisesti yksilön toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Se ei selity minkään muun tunnetun lääketieteellisen diagnoosin avulla. Kielelliset vaikeudet ovat usein pitkäkestoisia ja voivat vaikuttaa kielteisesti moniin elämän osa-alueisiin, kuten koulutukseen, sosiaalisiin suhteisiin, mielenterveyteen ja työllisyyteen. DLD-Global-Oulu -hankkeen tavoitteena on parantaa kehityksellisen kielihäiriön varhaista ennustamista ja tunnistamista ja edistää tarvittavia tukitoimia.