Kestävän pimeän kumppanuudet

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään keinoja luoda kaupunkien valaistuksen suunnitteluun uudenlaista, pimeän ja hämärän arvot tunnistavaa strategista lähestymistapaa. Keskiössä on kaupunkivalaistuksen suunnittelu- ja toteutusprosessien kehittäminen yhteistoiminnallisesti kuntien, yritysten, paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten osaamista hyödyntäen.

Rahoittajat

Valojuovia pimeässä. Kuvaaja Riikka Vuorenmaa.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun, Kuusamon ja Nivalan kaupungit sekä Iin kunta
Greenled Oy, Ledil Oy
Oulun yliopisto

Rahoituksen määrä

411 164 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Viime vuosina on tunnistettu tarve vähentää ulkovalaistusta kaupunkialueilla. Asennemuutosta ovat synnyttäneet tietoisuuden lisääntyminen ylivalaisun haittavaikutuksista ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille sekä tarve vähentää energiankulutusta. Kehkeytyvä muutos on tärkeää hiilineutraaliuteen siirtymisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunkialueiden ulkovalaistukseen liittyy kuitenkin myös monia positiivisia, ihmisen hyvinvoinnille ja kaupunkiympäristöille tärkeitä arvoja; valaistus tukee toimintoja ja mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Hyvin suunniteltu valaistus tukee myös ihmisten kokemuksia viihtyisästä kaupungista ja luo positiivista kaupunkikuvaa.

Kestävän pimeän kumppanuudet -hankkeen tavoitteena on löytää kaupunkivalaistukseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joissa myös pimeällä ja hämärällä on paikkansa. Keskiössä on uusien yhteistoiminnallisten prosessien kehittäminen kaupunkivalaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kaupunkivalaistuksen suunnittelu vaatii monialaista asiantuntemusta, jota harvoin on yksittäisessä organisaatiossa kattavasti edustettuna. Yhteistyön malleja kehittämällä julkisen sektorin, yritysten, paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten osaamista voidaan tuoda entistä laajemmin mukaan kaupunkivalaistuksen suunnittelun ja toteutuksen prosesseihin sekä uusien ratkaisujen luomiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy arvioituja kaupunkivalaistuksen suunnittelun ja toteutuksen ja yhteistoiminnallisuuden malleja, menetelmiä arvioida suunnitelmia ja toteutettuja kaupunkiympäristöjä ympäristön laadun, kaupunkilaisten kokemusten ja kestävyyden näkökulmista sekä suunnittelua ohjaavaa tietoa pimeisiin ja miedosti valaistuihin ympäristöihin liittyvistä kokemuksista ja merkityksistä. Hankkeessa toteutettavat kestävän pimeän pilottikohteet esittelevät energiankulutusta pienentäviä ja pimeän kauden hyvinvointia lisääviä ratkaisumalleja ja synnyttävät alueen elinvoimaisuutta, yritystoimintaa ja työllisyyttä tukevia ekosysteemejä.

Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavan hankeen yhteistyökumppaneina ja projektirahoittajina toimivat Oulun, Kuusamon ja Nivalan kaupungit, Iin kunta sekä valaistusalan yritykset Greenled Oy ja Ledil Oy.

Lisätietoa

Kumppanit