Viihtyisässä kaupunkiympäristössä myös pimeällä on paikkansa, kerro kokemuksiasi

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön Turvallinen ja kestävä pimeä -hanke tutkii ja kehittää pimeän ja hämärän arvot tunnistavaa lähestymistapaa kaupunkiympäristöjen valaistuksen kehittämiseen. Osana tutkimusta toteutetaan oululaisille suunnattuja karttakyselyitä, havaintokävelyitä, työpajoja ja kokeiluja.
Kuva: Vastavalo

Valaistuksen kehittäminen on vuosikymmenien ajan tarkoittanut valon määrän lisäämistä. Sen seurauksena kaupunkialueiden ylivalaisusta on muodostunut globaali ongelma. Ylivalaisun todetut haittavaikutukset ihmisen ja luonnon hyvinvointiin sekä kasvava energiankulutus ovat kuitenkin kääntämässä tarkastelun kaupunkiympäristöjen suunnittelussa valon määrästä valon laatuun.

Tavoiteltavia laatuominaisuuksia suunnittelussa ovat esimerkiksi valon sävyjen ja voimakkuuksien harmoninen sovittaminen ympäristöön sekä valon säädettävyys käyttötarpeen mukaan. ”Tavoitteena ei ole vähentää keinovaloa kaikkialta vaan löytää valon ja pimeyden välille ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä tasapaino”, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi.

Vuoden alussa käynnistyneessä Turvallinen ja kestävä pimeä -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään keinoja luoda erilaisiin kaupunkiympäristöihin hyviä ja turvallisia pimeyden ja hämärän kokemuksia. Valon määrän kasvattamisen sijaan tavoitteena on optimoida matalien valaistusvoimakkuustasojen käyttöä vaikutuksiltaan tutkittujen suunnitteluratkaisujen sekä älykkään valonohjausteknologian avulla. Tutkimusryhmän monitieteinen kokoonpano tuo tutkimuksen toteutukseen mukaan arkkitehtuurin, valaistussuunnittelun, taiteen ja humanististen tieteiden näkökulmia ja keinoja.

”Nykyteknologia antaa monia mahdollisuuksia valaistuksen mittaamiseen ja säätelyyn, mutta sen lisäksi on tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, miten ihmiset kokevat ja arvottavat eri valaistusolosuhteita kaupunkitilassa. Silloin valon määrää voidaan vähentää ja silti säilyttää positiivinen ja turvallinen kokemus ympäristöstä”, sanoo Pihlajaniemi.

”Valaistustasoja säätämällä voidaan esimerkiksi luoda enemmän tilaa arkkitehtoniselle ja elämykselliselle valaistukselle, joiden on todettu tukevat kokemuksia turvallisesta ja viihtyisästä kaupungista.”

Hankkeessa tunnistetaan ja analysoidaan satelliittikuvien, luminanssimittausten, havainnoinnin sekä kaupunkilaisille suunnattujen haastatteluiden ja kyselyiden avulla erilaisia ympäristöjä Oulun kaupungin alueelta, joille voidaan luoda pimeän ja hämärän strategisia suunnitteluratkaisuja. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan osallistavia tutkimus- ja työskentelymenetelmiä, joiden avulla pimeiden paikkojen kehitystä viihtyisiksi kaupunkiympäristöiksi voidaan suunnitella, toteuttaa ja evaluoida. Tutkimustyössä toimitaan yhdessä sekä kaupunkilaisten että valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien Oulun kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Kaupunkiorganisaation sisäisiä prosesseja on kartoitettu keväällä toteutettujen asiantuntijahaastatteluiden avulla. Oululaisten kokemuksia pimeän ajan kaupunkiympäristöistä tutkitaan edelleen syksyn aikana karttakyselyn, havaintokävelyiden sekä valaistuskokeilujen ja -työpajojen avulla. Osallistavat kokeilut huipentuvat marraskuussa Lumo-festivaaleilla Hollihaan puistoon yleisölle avautuvaan valotaiteelliseen teokseen, joka suunnitellaan yhteistyössä alueen käyttäjien kanssa. Työpajat ovat kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan MunOulu-tapahtumakalenterin ja Oulun yliopiston verkkosivujen kautta.

Turvallinen ja kestävä pimeä on EAKR-hanke, jota rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki. Lisätietoja Turvallinen ja kestävä pimeä -hankkeesta

Tutustu pimeään kaupunkiin ja osallistu tutkimukseen:

Havaintokävely pimeässä kaupungissa ti 17.10.2023 ja ke 18.10.2023

Kerro kokemuksiasi Oulun kaupunkipimeästä -karttakysely

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024