Kestäviä ja autonomisia hiilineutraaleja ilmailun ekosysteemejä ja energiaratkaisuja tulevaisuuden metropoleille

AeroPolis

Automatisoidut ajoneuvot luovat uusia nollahiilipalveluita kaupunkisuunnitteluun. AeroPolis esittää uutta lähestymistapaa ilmalogistiikan ekosysteemiin tutkimalla, kuinka kaupunkialueilla toimivat mikrolentoasemat ja avoimet logistiikkavalmiit droonit voivat edistää ja uudelleen määritellä nykyisiä mahdollisuuksia.

Rahoittajat

Biomimetics and Intelligent Systems Group (BISG) researchers

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tulevien kuljetusten haasteiden ratkaiseminen vaatii vankan ymmärryksen kaupungistumisen, digitalisaation ja energian megatrendeistä. Erityisesti automatisoidut ajoneuvot luovat uusia nollahiilipalveluita yhdistettynä uusiutuvaan energiaan ja kaupunkisuunnitteluun. Mahdollisuuksia löytyy itsenäisten ilma-alusten kehittämisestä, jotka vastaavat ympäristöystävällisempiin viimeisen kilometrin kuljetuspalveluihin. Useat tämän alan haasteet automaatio- ja energiaratkaisujen osalta ovat yhteneväiset monien alojen kanssa. AeroPolis esittää uutta lähestymistapaa ilmalogistiikan ekosysteemiin tutkimalla, kuinka itsenäiset kaupunkialueilla toimivat mikrolentoasemat ja avoimet logistiikkavalmiit droonit voivat edistää ja uudelleen määritellä nykyisiä mahdollisuuksia. Tätä vahvistetaan digitaalisella alustalla, joka hyödyntää hajautettuja kirjanpitotekniikoita, kehittynyttä ilma-autonomiaa ja maa-ilmakoordinointimenetelmiä sekä integroituja uusiutuvia aurinko- ja polttokennoenergiaratkaisuja.

Hankkeen osapuolet ovat:

  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Aalto-yliopisto

Projektin tulokset

Edelman, H.; Stenroos, J.; Peña Queralta, J.; Hästbacka, D.; Oksanen, J.; Westerlund, T. and Röning, J. (2023) Analysis of airport design for introducing infrastructure for autonomous drones. Facilities, Vol. 41 No. 15/16, pp. 85-100. DOI: 10.1108/F-11-2022-0146.

Kunz Cechinel, A.; Röning, J.; Tikanmäki, A.; DePieri, E. and Della Méa Plentz, P. (2023) Hanging Drone: An approach to UAV landing for monitoring. In Proceedings of the 20th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - Volume 1: ICINCO; ISBN 978-989-758-670-5; ISSN 2184-2809, SciTePress, pages 363-373. DOI: 10.5220/0012154900003543.

Vilkki, A. (2023) Toiminnallisuudet mikrolentokentillä. Diplomityö. Oulun yliopisto, Konetekniikan tutkinto-ohjelma.