Ketterä korkeakoulu

Oahput sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii
Nuori nainen, jolla on saamelaismalliset lapaset ja huivi, taustalla luminen metsä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

suomeksi

Mii lea Ketterä allaskuvla?

Ketterä korkeakoulu -prošeakta lea okta oahpaheaddjeskuvlejumi ovddidanfitnuin, maid Suoma oahpahus- ja kulturministeriija doarju.Jagiin 2019–2021 fidnu lea ordnen oahpuid sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii.

Fidnu lea ordnen:

  • davvisáme-, anáraš- dahje nuortalašgiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid 65 oč (2019–2020)
  • sámi girjjálašvuođa vuođđooahpuid 25 oč (2020)
  • oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid 60 oč (2021)

Fidnu nohká juovlamánus 2022. Maŋimus doaibmanjagi áigge fidnu pláne, mo sámegielaid ja sámegielat oahpaheaddjiid galggašii boahtteáiggis skuvlet. Fidnu ordne maid oahpaheddjiide ja oahpaheaddjeohppiide oaivvilduvvon dievasmahtti kurssaid.

Áigeguovdilis oahput

Fidnu lágida guokte sámegiela ja sámegielat oahpaheddjiide oaivvilduvvon dievasmahtti kurssa.

Kurssat leat:

  • Monikielisen saamenkielisen lapsen kielenkehitys (5 op)
  • Saamen kielen ja kirjallisuuden didaktiikka (5 op)

Dárkilut dieđut kurssaid sisdoaluid, áigedávvaliid ja almmuheami birra lasihuvvojit deike maŋŋelis.

Lágiduvvon oahput

1. Davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiela oahput 65 oč

Lohkanbajis 2019–2020:

  • almmolaš gielladiehtaga ja fonetihka vuođđogurssa girjetente 5 oč
  • davvi- dahje anárašgiela vuođđo- ja ávnnasoahput 60 oč lagasoahpahussan Anáris dahje nuortalašgiela vuođđo- ja ávnnasoahput 60 oč gáiddusoahpahussan

2. Sámi girjjálašvuođa vuođđooahput 25 oč

Čakčat 2020 gáiddusoktavuođaiguin eahkediin ja vahkkoloahpaid áigge:

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op

Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op

Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op

Saamen kielten kertomaperinne 5 op

Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

3. Oahpaheaddji pedagogalaš oahput 60 oč

Jagis 2021:

  • šaddandiehtaga vuođđooahput 25 oč gáiddusoktavuođaid bokte
  • didákttalaš oahput 20 oč gáiddusoktavuođaiguin ja lagasoahpahussan
  • hárjehallamat 15 oč sámeguovllu skuvllain ja Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnus

Lágideaddjit, ruhtadeaddjit ja ovttasbargo- guoimmit

Fitnu lágidit Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ja bajásgeassindiehtagiid dieđagoddi. Suoma kulturruhtarádju lea dorjon fitnu oahppiid persovnnalaš veahkkeruđaiguin.

Prošeakta doaibmá ovttasbarggus ee. Sámi oahpahusguovddážiin, Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahagain, sámiid ruovttuguovllu gielddaiguin ja Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnuin. Ovttasbargoguoibmin leat maid allaskuvlat, mat oahpahit sámegiela, omd. Lappi universitehta ja Sámi allaskuvla.