Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen

Kotisairaalatoiminnan nykytilan, vaikuttavuuden ja mittaamisen selvittäminen Suomessa

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

150 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tulevaisuuden "seinättömät sairaalat" mahdollistavat saumattoman potilaskokemuksen, varmistavat hoidon saatavuuden sekä parantavat hoidon jatkuvuutta ja koordinointia. Oulun yliopisto on johtava toimija tässä monitieteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on antaa kattava ja ajantasainen yleiskuva kotisairaalatoiminnan nykytilasta, vaikuttavuudesta ja mittaamisesta Suomessa. Hankkeen tavoitteena on:

- Kuvata kotisairaalan toimintakenttää

- Kuvata asiakaskokemuksia kotisairaalatoiminnasta

- Kartoittaa asumisratkaisu-, henkilöstö-, osaamis- ja koulutustarpeita

- Tunnistaa teknologiaratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia

- Arvioida kotisairaalatoiminnan vaikutuksia ja kustannusvaikuttavuutta

- Kuvata kuinka kotisairaalatoiminnan vaikutuksia tulisi seurata

- Kuvata kotisairaalatoiminnan ja lainsäädännön kehittämis- ja muutostarpeita

Projektin tulokset

Tämän monitieteisen hankkeen tuloksia voidaan käyttää palvelujärjestelmää, hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämistä koskevien päätösten pohjana.

Lisää tietoa: https://tietokayttoon.fi/-/kotisairaalatoiminnan-nykytila-vaikuttavuus-ja-mittaaminen

Tutkimusryhmät