Kotisairaalatoiminnan nykytila, vaikuttavuus ja mittaaminen

Kattava ja ajantasainen yleiskuva suomalaisen kotisairaalatoiminnan nykytilasta, vaikuttavuudesta ja mittaamisesta kotisairaalatoiminnan kehittämiseksi ja lainsäädännön kehitys- ja muutostarpeiden tunnistamiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

149 944 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Oulun yliopisto toimii päävastuullisena toteuttajana monitieteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kattava ja ajantasainen yleiskuva suomalaisen kotisairaalatoiminnan nykytilasta, vaikuttavuudesta ja mittaamisesta. Hankkeen tarkoituksena on:

  • Kuvata kotisairaalatoiminnan toimintakenttää
  • Kuvata asiakaskokemuksia kotisairaalatoiminnasta
  • Kartoittaa asumisratkaisu-, henkilöstö-, osaamis- ja koulutustarpeita
  • Tunnistaa teknologiaratkaisujen hyödyntämisen mahdollisuuksia
  • Arvioida kotisairaalatoiminnan vaikutuksia ja kustannusvaikuttavuutta
  • Kuvata kuinka kotisairaalatoiminnan vaikutuksia tulisi seurata
  • Kuvata kotisairaalatoiminnan ja lainsäädännön kehitys- ja muutostarpeita

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää palvelujärjestelmää koskevassa päätöksenteossa, hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan monipuolisen aineistokeruun kautta laaja tutkimusaineisto, josta julkaistaan virallinen loppuraportti sekä tieteellisiä artikkeleja, jotka lisäävät kansallista ja kansainvälistä tietopohjaa kotisairaalatoiminnasta.

Tutkimusryhmät

Nordic Healthcare Group Finland