Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio (Mittlab)

Hankkeessa luodaan ja kehitetään Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio Oulun yliopistollisen sairaalan tiloihin opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan.

Rahoittajat

Mittlab:sta kuva

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeessa luodaan ja kehitetään Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio Oulun yliopistollisen sairaalan tiloihin opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan. Sen hyödyntäjiä ovat mm. Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä joukko suomalaisia yrityksiä. Laboratorion laitteet koostuvat hankerahoituksella investoitavista sekä Oulun yliopistollisen sairaalan lahjoittamista opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvista laitteista. Fyysisten laitteiden lisäksi laboratorio tarjoaa useita virtuaalisia työkaluja, jotka kehitetään projektissa.

Testilaboratorion soveltuvuutta opetukseen, laitetestaukseen, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan havainnollistetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa viidessä pilotissa, missä:

1. Luodaan ja kehitetään kansainvälisesti tunnettu lääketieteellisen säteilyn käytön oppimis-, tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö.

2. Kehitetään 360° - virtuaalisia ympäristöjä useisiin kuvantamismodaliteetteihin.

3. Todennetaan laboratorion soveltuvuus tuotekehitykseen ja tutkimukseen todellisilla tutkimuksilla.

4. Todennetaan laboratorion soveltuvuus laitetestaukseen karakterisoimalla röntgenilmaisimia käyttäen laboratoriolle hankittuja testikappaleita.

5. Kehitetään virtuaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat eri kuvantamismodaliteettien (CT, radiografia, MRI) opiskelun todentuntuisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Projektin tulokset

Opetus- ja testilaboratorio palvelee koulutuksen, yritysten ja tutkimuksen tarpeita tarjoamalla tutkijoille ja alan yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia menetelmiä.