Luonnon kanssa ikääntyminen

Posthumanistinen, aistietnografinen tutkimuksemme tarkastelee, miten yli 70-vuotiaat itsenäisesti syrjäseuduilla asuvat ihmiset kokevat omaa ikääntymistään. Meitä kiinnostaa heidän arkensa ja elämisensä luonnon kanssa ja sen vaikutukset sekä ikääntyvien että luonnon hyvinvointiin. Tarkastelemme tätä paitsi nykyhetkessä myös ihmisten ja luonnon yhteisessä ajallisessa kudelmassa.
Suolla

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Koneen säätiö

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tutkimme ikääntymistä harvaan asutuilla seuduilla lounaissaaristossa, Kainuussa ja Lapissa. Ikääntyminen nähdään luonnon ja ihmisten kudelmana, jota tutkimme aistietnografian avulla yhdessä omassa kodissaan harvaan asutuilla alueilla asuvien senioreiden kanssa. Aistietnografiassa keskeistä on yhdessä oleminen ja liikkuminen, ja tutkimuksemme lähtökohtana on, että hetkelliseen aistikokemukseen ja liikkeeseen sekoittuvat aina myös menneet muistellut ja tulevaisuuden kuvitellut liikkeet. Yhdistettynä posthumanistiseen näkökulmaan, tämä merkitsee sitä, että tarkastelemme myös, miten esimerkiksi metsät ja vesistöt ovat muuttuneet yhdessä ihmisten kanssa, ja miten näiden elämänlangat punoutuvat toisiinsa, miten elementit liikkuvat yhdessä. Tavoitteenamme on näin laajentaa ymmärrystä ikääntymisestä ja ikääntyvien hyvinvointiin vaikuttavista monilajisista toimijoista. Lisäksi kehitämme aistietnografiaa posthumanistisen ontologian avulla.

Hankkeen tutkijat:

FT, Dosentti (etnologia), Jenni Rinne

FT Kirsi Sonck-Rautio

Prof. emerita Helena Ruotsala, etnologia, Turun yliopisto