Matkalla turvaan: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista

Tämä monitieteinen hanke tutkii evakko- ja pakolaismatkamuistoja toisen maailmansodan aikaan Karjalasta paenneiden evakkojen matkakertomuksissa sekä 1990-luvulta lähtien Suomeen saapuneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kertomuksissa.

Rahoittajat

An interviewee's wallet and the Quran, soaked in the Mediterranean Sea during the journey from Turkey to Greece in 2015. Photo by Eveliina Lyytinen.
An interviewee's wallet and the Quran, soaked in the Mediterranean Sea during the journey from Turkey to Greece in 2015. Photo by Eveliina Lyytinen.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiatutkija

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tämä monitieteinen hanke tutkii evakko- ja pakolaismatkamuistoja toisen maailmansodan aikaan Karjalasta paenneiden evakkojen sekä 1990-luvulta lähtien Suomeen saapuneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kertomuksissa. Tutkin viittä teemaa: 1) miten evakot ja pakolaiset muistelevat ja käsitteellistävät matkaansa; 2) matkan ajalliset ulottuvuudet; 3) matkan paikkaan sidotut merkitykset; 4) ennen matkaa tai sen aikana syntyneisiin sosiaalisiin suhteisiin kietoutuneet valtasuhteet; ja 5) matkan ruumiilliset, tunneperäiset ja materiaaliset ulottuvuudet. Lähestyn aihetta intersektionaalisesti kiinnittäen huomiota siihen, miten sukupuoli, luokka, ikä, etninen tausta, uskonto ja muut tekijät muovaavat matkan kokemusta. Hanke tuottaa teoreettista ja empiiristä tietoa aiemmin lähes tutkimattomasta aihepiiristä. Sen pääasiallinen aineisto koostuu arkistomateriaalista ja narratiivisista haastatteluista.