Johanna Leinonen

PhD, dosentti
Akatemiatutkija
Siirtolaisuuden ja pakkomuuttojen historia, monikulttuurisuus, ylirajaisuus

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Johanna Leinonen väitteli historiasta Minnesotan yliopistossa USA:ssa 2011, erikoistumisalanaan siirtolaisuushistoria, ja on monikulttuurisuuden tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa (2016).

Parhaillaan Leinonen toimii akatemiatutkijana Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä. Hän tutkii hankkeessaan Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities (Suomen Akatemia, 2018-2023) evakko- ja pakolaismatkamuistoja eri aikakausina. Lisäksi Leinonen johtaa akatemiahanketta Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective (2019–2023) ja pohjoismaista verkostoitumishanketta Histories of Refugeedom in the Nordic Countries (NOS-HS, 2020–2022). Hän on myös Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimuskonsortion Mobile Futures: Diversity, Trust, and Two-Way Integration (2021-2027) varajohtaja ja Oulun yliopistossa toteutettavan työpaketin johtaja.

Leinonen on toimittanut useita kirjoja ja julkaissut muun muassa seuraavissa kansainvälisissä julkaisuissa: International Migration Review, Journal of American Ethnic History, Journal of Ethnic and Migration Studies, Nordic Journal of Migration Research ja Social Science History.

Tutkimusaiheet

  • Muuttoliikkeet ja liikkuvuus
  • Pakkomuutto ja pakolaisuus
  • Sukupuoli ja liikkuvuus
  • Ylirajaisuus
  • Ylirajaiset perheet
  • Rodullistaminen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Johanna.Leinonen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 306 6920