Mikrobiresistenssin ja epäpuhtauksien vähentäminen ja analysoiminen luonnonmateriaaleihin pohjautuvissa vesienkäsittelysysteemeissä

REWA

REWA-projektin päätavoitteena on kestävien ja kustannustehokkaiden tekniikoiden kehittäminen ja testaaminen huolta aiheuttavien epäpuhtauksien, metallien, patogeenien, resistenttien bakteereiden ja antibioottiresistenssigeenien poistamiseksi vedestä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

ERA-NET Cofund AquaticPollutants
Suomen Akatemia (AKA), Suomi
Israelin terveysministeriö (CSO-MOH), Israel
Innovationsfonden Denmark (IFD), Tanska
Water Research Commission (WRC), Etelä-Afrikka

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

REWA-projektin päätavoitteena on kestävien ja kustannustehokkaiden tekniikoiden kehittäminen ja testaaminen huolta aiheuttavien epäpuhtauksien, metallien, patogeenien, resistenttien bakteereiden ja antibioottiresistenssigeenien poistamiseksi vedestä. Tavoitteena on demonstroida:

  1. uutta konseptia pintaveden käsittelyssä (nanokomposiitit, fotokatalyysi ja räätälöidyt sorbentit)

  2. puhdistettujen jätevesien käsittelyä biosorbenteilla ja hiilipohjaisilla nanomateriaaleilla

  3. biokoagulanttien käyttöä metallipitoisten jätevesien käsittelyyn.

Käsittelyvaiheiden tehokkuutta epäpuhtauksien poistamiseksi ja antibioottiresistenssin vähentämiseksi arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään tietoisuuden lisäämiseen ja koulutukseen.

Rahoitus

Hanketta rahoittavat Euroopan komissio, Suomen Akatemia (Suomi), Israelin terveysministeriö (Israel), Innovationsfonden (Tanska) ja Water Research Commission (Etelä-Afrikka) vuoden 2020 ”AquaticPollutants” ERA-NET yhteishankehausta (GA nro 869178). Tämä ERA-NET on olennainen osa kolmen JPI:n (Water JPI, JPI Oceans ja JPI AMR) toimintaa.

Projektipartnerit

Tiina Leiviskä, Oulun yliopisto, Suomi (koordinaattori)

Kristian Koefoed Brandt, University of Copenhagen, Tanska

Giora Rytwo, MIGAL - Galilee Research Institute, Israel

Bice Martincigh, University of KwaZulu-Natal, Etelä-Afrikka