Mikroyrittäjyyden professuuri

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun mikroyrittäjyyden professuuri

Mikroyrittäjyyden professuuri on merkittävä avaus, joka tuottaa mikroyrityksistä ja niiden toimintaedellytyksistä uutta tietoa ja koulutusta. Mikroyritysten menestys on Suomen kestävän kasvun ja uudistumisen edellytys. Mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella lisätään mikroyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista.
tohtorinhattu ja miekka

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Rahoituksen määrä

662 500 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Professuuri vahvistaa mikroyrittäjyyden tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mikroyrittäjyyden professuurin perustamista varten saatiin vuonna 2022 toteutetussa kampanjassa lahjoitusvaroja yli 650 000 euroa, mikä mahdollistaa professuurin toteutumisen seuraavalle viidelle vuodelle. Viisivuosikauden jälkeen professuuri vakinaistetaan Oulun yliopiston käytäntöjen mukaisesti. Professuurin tehtävän kansainvälinen haku oli avoinna vuoden 2023 lopussa ja rekrytointiprosessi on parhaillaan käynnissä.

Tavoitteet

 • Vakiinnuttaa mikroyrittäjyyden valtakunnallisen tehtävän pysyväksi osaksi Oulun yliopiston toimintaa.
 • Nostaa mikroyrittäjyyden tutkimus- ja koulutustoiminnan määrällisesti ja laadullisesti seuraavalle tasolle.
 • Kytkee Oulun yliopiston entistä tiiviimmin alan kansainväliseen tutkimusverkostoon.
  Luo mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä mikroyrittäjyyden edellytyksiä koko Euroopan talousalueella.
 • Tutkimustyön, akateemisen meritoitumisen ja tutkimusrahoituksen kasvattamisen kautta luodaan edellytykset professorivetoiselle, kasvavalle tutkimusryhmälle.​

Vaikuttavuus

 • Professuuri edistää mikroyritysten monipuolistumista ja kilpailukykyä sekä tukee taloudelliseen kasvuun tähtäävää tieteellistä tutkimustoimintaa.
 • Mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella parannetaan suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua.
 • Edistetään mikroyritysten vientiä, joka on Suomessa huomattavasti vähäisempää kuin verrokkimaissa.
 • Yrittämisen esteitä puretaan ja kasvuedellytykset vahvistuvat koko mikroyrityskentässä.
 • Tuodaan luotettavaa tietoa mikroyrityksistä median sekä päättäjien ja yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen.
 • Lisätään ymmärrystä uusista, työn tekemisen muutoksista syntyvistä, yrittämisen muodoista.
 • Mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvan oppimisen edistämiseen rakennetaan uusia, entistä toimivampia koulutusratkaisuja. Yrittäjyyttä tukevat verkkokoulutukset ovat skaalautuvia ja saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos:

”On hienoa, että mikroyrittäjyyden professuuri sai laajan tuen säätiöiltä, kaupungeilta ja kunnilta, yrityksiltä, yrittäjäjärjestöiltä sekä tutkimus- ja koulutussektorilta. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia lahjoittajia. Mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on keskeinen ja niiden rooli kasvaa koko ajan. Mikroyritykset ovat olleet alitutkittuja niiden taloudelliseen painoarvoon suhteutettuna. Uuden perustettavan professuurin avulla voimme edistää suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, kasvua ja kilpailukykyä korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla.”

Mikroyrittäjyyden professuuriin ovat mahdollistaneet seuraavat lahjoittajat:

Haapaveden Opisto

Kerttu Saalasti säätiö

Keskitien säätiö

Kärsämäen kunta

Nivalan kaupunki

Omapaja Oy

Osuuspankit (OP Joki-Pohjanmaa, OP Suomenselkä, OP Alavieska)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pyhännän kunta

Raahen kaupunki

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Siikajoen kunta

Siikalatvan kunta

Ylivieskan kaupunki

Oulun yliopisto (lahjoitusvarojen käyttö).