MineRobotics

Digitaalinen oppimisympäristö kaivosautomaatioon - kaivostyökoneiden automaattinen ohjaus

Hankkeessa kehitetään digitaalinen kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristö ja verkkokurssi, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa uuden verkkokurssin avulla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

175 800 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään digitaalinen kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristö ja verkkokurssi, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa. Vastaavaa digikoulutusta ei Pohjois-Pohjanmaan alueella vielä ole, koulutuksella nähdään merkittävä tarve. Projektissa selvitetään ja hankintaan kaivosautomaation uutta tietoa ja osaamista uuden oppimisympäristön ja opintojakson luomiseksi.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan tarkentava kysely kaivosalan toimijoille, jonka perusteella asetetaan verkkokurssille oppimistavoitteet. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan suunnitelma verkkokurssin opetusmateriaaliksi ja -sisällöksi. Kurssin opetusmenetelmiä syvennetään ja opetusmateriaalia keräätään tutustumalla automaattisiin kaivostyökoneisiin useissa testitapahtumissa. Tehtyyn suunnitelmaan ja kerätyyn materiaaliin pohjautuen toteutetaan ja pilotoidaan verkkokurssi.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan uusi oppimisympäristö kaivosautomaatioon ja robotiikkaan, joka tukee ja mahdollistaa pitkäjänteisesti alan uutta tutkimus- ja opetustoimintaa.

Syksyllä 2022 järjestetty webinaari-sarja:

  • 13.10. Klo 12-15 ​Nykyhetken teknologia kartoitus   

  • 17.11. klo 12-15  Teknologioiden valinta​

  • 15.12. klo 12-15  Koulutussuunnitelmapohja valituille teknologioille.

Tulossa Pyöräkuormaajan semiautonominen ohjaus (Teleo) Ouluzonessa 28.6.2023 klo 9-16. Tapahtumassa mukana myös MineRobotics-hanke . 

 

Projektiryhmä

  • professori Rauno Heikkilä
  • tutkijatohtori Tanja Kolli
  • tutkimusjohtaja Jyrki Salmi
  • väitöskirjatutkija Mikko Hiltunen
  • projektitutkija Pekka Tyni
  • projektitutkija Julia Puputti
  • yliopisto-opettaja Hannu Lahtinen

Hankkeen julkinen kuvaus EURA2014-järjestelmässä: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22800