MineRobotics

Digitaalinen oppimisympäristö kaivosautomaatioon - kaivostyökoneiden automaattinen ohjaus

Hankkeessa kehitetään digitaalinen kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristö ja verkkokurssi, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa uuden verkkokurssin avulla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

175 800 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • tohtoritutkija
    Tanja Kolli

Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään digitaalinen kaivosautomaation ja -robotiikan oppimisympäristö ja verkkokurssi, jolla tuetaan kaivosalan digiloikkaa. Vastaavaa digikoulutusta ei Pohjois-Pohjanmaan alueella vielä ole, koulutuksella nähdään merkittävä tarve. Projektissa selvitetään ja hankintaan kaivosautomaation uutta tietoa ja osaamista uuden oppimisympäristön ja opintojakson luomiseksi.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan tarkentava kysely kaivosalan toimijoille, jonka perusteella asetetaan verkkokurssille oppimistavoitteet. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan suunnitelma verkkokurssin opetusmateriaaliksi ja -sisällöksi. Kurssin opetusmenetelmiä syvennetään ja opetusmateriaalia keräätään tutustumalla automaattisiin kaivostyökoneisiin useissa testitapahtumissa. Tehtyyn suunnitelmaan ja kerätyyn materiaaliin pohjautuen toteutetaan ja pilotoidaan verkkokurssi.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan uusi oppimisympäristö kaivosautomaatioon ja robotiikkaan, joka tukee ja mahdollistaa pitkäjänteisesti alan uutta tutkimus- ja opetustoimintaa.

Syksyllä 2022 järjestetään webinaari-sarja:

  • 13.10. Klo 12-15 ​Nykyhetken teknologia kartoitus   

  • 17.11. klo 12-15  Teknologioiden valinta​

  • 15.12. klo 12-15  Koulutussuunnitelmapohja valituille teknologioille.

 Webinaarien linkin saat:  jyrki.salmi@oulu.fi ja/tai tanja.kolli@oulu.fi.

Projektiryhmä

  • professori Rauno Heikkilä

  • tutkijatohtori Tanja Kolli

  • tutkimusjohtaja Jyrki Salmi

  • väitöskirjatutkija Mikko Hiltunen

Hankkeen julkinen kuvaus EURA2014-järjestelmässä: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22800