Muutokset ironian ymmärtämisessä elinkaaren aikana

Projektissa tutkitaan kirjoitetun ironisen kielen ymmärtämistä lapsuudessa ja vanhuusiässä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoituksen määrä

242 552 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Ironia on epäsuoran kielen muoto, jota käytetään kommunikaatiossa runsaasti ja yli kulttuurirajojen. Ironiaa käytetään useammin kirjoitetussa viestinnässä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kuin kasvokkain käytävissä keskusteluissa.

Ironian ymmärtämiskyvyn on havaittu olevan heikompaa lapsilla ja ikääntyneillä. Teoriat eivät ota tätä kehityksestä johtuvaa vaihtelua huomioon, eikä tutkimusta kirjoitetun ironian ymmärtämisestä lapsilla ja terveillä ikääntyneillä ole tehty. Tässä projektissa selvitetään, miten terveet lapset ja ikääntyneet ymmärtävät kirjoitettua ironista kieltä.

Projektin toisena tavoitteena on selvittää, voimmeko auttaa sekä lapsia että ikääntyneitä ymmärtämään ironiaa paremmin käyttämällä selkeämpiä ironiaan liittyviä vihjeitä ja opettamalla lapsille ironian käyttöä. Tämä tieto on tärkeää, jotta voimme ymmärtää kielen ymmärtämiskyvyssä tapahtuvia muutoksia elinkaaren aikana sekä taata lapsille ja ikääntyneille tasavertaisen aseman ymmärtää ja käyttää kieltä.