Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on ainutlaatuinen tutkimusryhmä ja palveluja tarjoava keskus, joka tuottaa tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä, auttaa luomaan toimintaedellytyksiä kestävästi kasvavalle yritystoiminnalle sekä rakentaa yrittäjyyteen kannustavaa yhteiskuntaa. Mikroyritykseksi määritellään yritys, jossa on alle 10 työntekijää ja jonka liikevaihto on alle 2 miljoonaa.
tiimiä pöydän ympärillä

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Monitieteellisen tiimimme mottona on olla luotettava asiantuntija lähellä yrittäjää. Toimintamme keskiössä on tiivis yhteistyö suoraan yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa ympäri Suomen.

Toimintaamme ohjaa strategisesti valtakunnallinen MicroENTRE® kumppanuusverkosto, johon kuuluu yrityspalveluita tuottavia organisaatioita kaikista maakunnista.

MicroENTREn tutkimuksessa korostuu yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkimusryhmämme toiminnalle on keskeistä uuden tiedon soveltaminen mikroyritysten tarpeita ja resursseja vastaaviksi uusiksi työkaluiksi ja yrityspalveluiksi yhdessä kumppaneidemme kanssa. MicroENTREn asiantuntijat vastaavat myös avoimen yliopiston kautta tarjottavan mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden sisällöistä ja tuottavat useita täydennyskoulutuskursseja.

Teemme tutkimusta, jolla on yrittäjämäinen sydän.

Projektit

Henkilökunta

Tutkimusteemat

Ainutlaatuisen tutkimusryhmämme tavoitteena on tuottaa tutkittuun näyttöön perustuvaa tietoa, joka luo mikroyrityksille edellytyksiä kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä. Teemme näkyväksi mikroyritysten monipuolisuutta ja erityispiirteitä monialaisella tutkimuksella. Teemme tutkimusta, jolla on sekä akateemista että yhteiskunnallista merkitystä ja josta on hyötyä yrittäjille, yrityspalveluorganisaatioille ja päättäjille.

Tutkimuksemme keskittyy seuraaviin teemoihin:

  1. Kasvunhallinta, johtaminen ja kansainvälistyminen
  2. Yrittäjyyden osaamiset ja voimavarat
  3. Yrittäjyyttä tukevat toimintaympäristöt ja verkostot
  4. Yrittäjyyskasvatus ja yrittävän kulttuurin rakentaminen

MicroENTRE®n minihistoriikki piirrosvideona

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®n palvelut

Palvelut yrittäjille ja yritysneuvojille

Palvelut oppilaitoksille

MicroENTRE® kumppanuusverkosto

MicroENTRE®n Kumppanuusverkosto ohjaa strategisesti MicroENTRE tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimintaa. Verkoston tavoitteena on yliopiston, yrityspalveluita tuottavien organisaatioiden sekä muiden mikroyrittäjyyttä tukevien TKI-toimijoiden yhteinen työ mikroyrittäjyyden edistämiseksi. Kumppanuusverkostoon kuuluvat organisaatiot nimeävät edustajansa ohjausryhmään, joka tukee MicroENTREn tarkoitusta tuottaa tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä sekä tarjota mikroyrittäjyyteen liittyvää koulutusta.

Kumppanuusverkoston toiminta tukee osaltaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin toteuttamaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää.

Liittyisikö teidän organisaationne mukaan valtakunnalliseen verkostoomme?

Ota yhteyttä:
Kehityspäällikkö Martti Saarela
martti.saarela@oulu.fi
+358 50 4735470

Menneet projektit