PFAS-yhdisteillä saastuneiden materiaalien kestävä hallinta

Less-PFAS

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä ruotsalaisten, suomalaisten ja norjalaisten kumppaneiden kanssa optimoida lupaavimmat PFAS-yhdisteiden hajotusmenetelmät ja skaalata ne käytännössä toteutettavissa oleviin ratkaisuihin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Euroopan Unioni
Interreg Nord
Lapin Liitto

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Projektin spesifiset tavoitteet ovat:

  1. Kehitetään sorbentti, joka yhdistettäessä hajotustekniikkaan soveltuu veden puhdistamiseen ja voi tuhota yhtäaikaisesti PFAS-yhdisteitä.
  2. Optimoidaan olemassa olevia PFAS-yhdisteiden hajotustekniikoita ja skaalataan niitä käytännön sovellustasolle kentällä.
  3. Demonstroidaan/validoidaan tekniikoita pilot-mittakaavassa.
  4. Tarjotaan yritykselle käyttövalmiita tekniikoita puhdistamaan PFAS-yhdisteillä saastunutta maaperää ja vettä.
  5. Levitetään tietoa kemikaalista itsestään sekä mahdollisuuksista hallita PFAS-yhdisteillä saastuneita materiaaleja kestävästi.

Projektia rahoittaa EU-ohjelma Interreg Pohjoinen. Oulun yliopisto saa rahoitusta myös Lapin liitolta.

Linkki projektikoordinaattorin verkkosivulle

Projektin toimenpiteet

Katso projektin tuoreimmat aktiviteetit englanninkieliseltä projektisivulta.

Projektin tulokset

Julkaisut:

Ren Z, Bergmann U, Uwayezu JN, Carabante I, Kumpiene J, Lejon T, Leiviskä T (2023). Combination of adsorption/desorption and photocatalytic reduction processes for PFOA removal from water by using an aminated biosorbent and a UV/sulfite system. Environmental Research 228, 115930. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115930

Ren Z, Bergmann U, Leiviskä T (2021) Reductive degradation of perfluorooctanoic acid in complex water matrices by using the UV/sulfite process. Water Research 205, 117676. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117676

Uwayezu JN, Carabante I, Lejon T, van Hees P, Karlsson P, Hollman P, Kumpiene J (2021). Elelctrochemical degradation of per- and poly-fluoroalkyl substances using boron-doped diamond electrodes. Journal of Environmental Management 290, 112573. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112573

Posteri:

Ren Z, Leiviskä T (2021) Innovation for PFAS Elimination by Photocatalytic Reduction Linkki posteriin

Video:

Linkki Less-PFAS -videoon