PILCCU – ÅA CCU:n pilotointi

PILCCU-projektin tavoitteena on selvittää laajamittaisen hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön (CCU) käyttöönottoa Suomessa. Projekti on Business Finlandin rahoittama Veturi-hanke, jonka veturiyrityksenä toimii Neste Oyj. Lisäksi yrityskonsortioon kuuluvat Saint-Gobain Finland Oy, Finnsementti Oy, Elementis Minerals BV, Outokumpu Chrome, Renotech Oy, Metso Outotec Oyj sekä Bemer Chemicals Oy.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Business Finland

Rahoituksen määrä

483 186 EUR

Projektin koordinaattori

Åbo Akademi

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

PILCCU-projektissa käytettävät teknologiat pohjaavat ns. ÅA-prosessiin magnesiumin rikastamisessa, sekä hiilidioksidin mineralisointiin, jossa hiilidioksidi reagoi magnesiumin kanssa muodostaen pysyviä yhdisteitä. Lopullisena toteuttamispaikkana selvitetään Nesteen Porvoon operaatioita.

Magnesiumin lähteenä käytetään magnesium silikaattimineraaleja, joita Suomesta löytyy laajasti kaivosteollisuuden sivuvirroista. Kaupallinen hyöty koostuu arvokkaista materiaalivirroista (magnesium-karbonaatit, reaktiivinen pii, ja ÅA-prosessista saatavat muut metallit), sekä hiilidioksidin päästövähennyksistä (nykyinen päästökaupan hinta 60 €/CO2 tonni).

Ensimmäisessä vaiheessa (2022–2023) selvitetään hiilidioksidia sisältävän kaasun koostumus, tarvittavan kiviaineksen saatavuus, käsittelyt, ja logistiikka, sekä parhaan ÅA-prosessivaihtoehdon testaaminen kiviainekselle. Tuotanto skaalataan projektin aikana 10 kg/tunti hiilidioksidin talteenottoon, jotta mahdolliset pullonkaulat saadaan selville seuraavan vaiheen pilotointia varten.

Toisen vaiheen pilotointi tähtää ottamaan talteen useita tonneja hiilidioksia tunnissa, ja se tehdään projektin toisessa vaiheessa (2024–2025). Prosessitestauksen lisäksi ensimmäisessä vaiheessa selvitetään lopputuotteiden hyötykäyttöä rakennusmateriaaleina ja lämmöntalteenotossa sekä kartoitetaan tämän Suomessa lähes tuntemattoman hiilen talteenottomenetelmän hyväksynnän taso julkisuudessa. Lisäksi projektissa selvitetään elinkaaripäästöt täyden mittakaavan tuotannosta, jossa tähdätään yli miljoonan hiilidioksiditonnin talteenottoon vuodessa (n. 35 kg/s). Ensimmäisen vaiheen lopussa tehdään myös prosessisuunnittelua ja menetelmävalintaa toisen vaiheen pilotointia varten.

Partners