Pitkän aikavälin muutokset luonnon monimuotoisuudessa arktisella alueella sedimentaarisen muinais-DNA:n ja siitepölyanalyysin perusteella

Hanke tutkii luonnon monimuotoisuuden pitkän aikavälin muutoksia sedimentaarisen muinais-DNA:n, siitepölyanalyysin ja arkeologisen tutkimuksen avulla.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Suomen kulttuurirahasto

Rahoituksen määrä

80 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Hanke tutkii luonnon monimuotoisuuden pitkän aikavälin muutoksia Kilpisjärvelle sijoittuvan tapaustutkimuksen kautta. Menetelminä käytämme sedimentaarisen muinais-DNA:n tutkimusta, siitepölyanalyysia ja arkeologista tutkimusta. Tutkimme luonnon monimuotoisuuden muutoksia arktisessa ympäristössä, erityisesti liittyen muinaiseen peuranpyyntiin ja poronhoidon kehitykseen.