Puhutun kielen taidot kuulokojeita tai sisäkorvaistutteita käyttävillä lapsilla

Hankekokonaisuus 'Puhutun kielen taidot kuulokojeita tai sisäkorvaistutteita käyttävillä lapsilla' on valtakunnallinen monitieteinen monikeskustutkimus, jossa seurataan kuulovikaisten lasten puheen havaitsemisen ja puhutun kielen taitoja ikävälillä 1-6 vuotta. Hankkeessa on mukana kaikki Suomen 5 yliopistollista sairaalaa (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku) ja Oulun ja Itä-Suomen yliopistot.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia hankerahoitus 2017-2021 (PI Kunnari)
Suomen Akatemia Akatemiatutkijan rahoitus 2011-2016 (PI Välimaa)
Suomen Akatemia hankerahoitus 2010-2013 (PI Kunnari)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Varhaisesta kuulovian diagnosoinnista ja kuulokojeiden ja/tai sisäkorvaistutteiden käyttöön otosta huolimatta kuulovika on edelleen riskitekijä suotuisalle puhutun kielen kehitykselle. Tässä hankkeessa tutkitaan lievästi-erittäin vaikeasti kuulovikaisten lasten puhutun kielen kehitystä kielen eri osa-alueilla. Hankkeessa pyritään selvittämään mitkä kielen osa-alueet aiheuttavat eniten haasteita lapsille. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kuulovikaisten lasten puheen havaitsemista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kuulovikaisten lasten monitieteisen arvioinnin ja kuntoutuksen kehittämisessä.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen aineistonkeruu on päättynyt syksyllä 2021. Aineiston analysointi ja tulosten julkaiseminen on meneillään.

Projektin tulokset

Lisätietoa hankkeen julkaisuista löytyy muun muassa seuraavien linkkien kautta:

Sari Kunnari, https://orcid.org/0000-0001-5290-4851

Taina Välimaa, https://orcid.org/0000-0002-4826-6401

Krista Tuohimaa, https://orcid.org/0000-0002-3461-5906