Taina Välimaa

FT
Logopedian tutkimusyksikön johtaja, dosentti, yliopistonlehtori
kielenkehitys, kommunikointi, kuulovika, puheen havaitseminen, puheterapia

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Taina Välimaa

Olen Logopedian tutkimusyksikön johtaja, logopedian dosentti, yliopistonlehtori ja tutkija Humanistisessa tiedekunnassa, Logopedian tutkimusyksikössä ja Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa. Tutkimustyöni osa-alueita ovat kuulovikojen vaikutukset lasten ja aikuisten puheen havaitsemiseen, lasten kuulotiedon käsittelyyn, puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitykseen, sekä kuulokojeiden tai sisäkorvaistutteiden käytön vaikutus edellä mainittuihin seikkoihin. Olen myös kiinnostunut kaksi- ja monikielisten lasten kielellisistä taidoista. Työni osa-alueina on myös monipuolinen puheen havaitsemisen ja puheen, kielen ja kommunikoinnin arviointimenetelmien kehittäminen. Olen ollut vierailevana tutkijana Purduen yliopistossa USA:ssa 2013, työskennellyt kansainvälisessä COST Action IS0804 -tutkijaverkostossa ja teen monitieteistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

taina.valimaa@oulu.fi

Puhelinnumero

0294483396