Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ympäristössä (TURVA)

TURVA

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan allaskastelua hyödyntävää salaojajärjestelmää ja tutkitaan pohjaveden pinnankorkeuden nostamisen ilmasto-, vesistö- ja satovaikutuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus

Rahoituksen määrä

360 000 EUR

Projektin koordinaattori

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastataan kehittämällä kokonaisvaltaista vesitalouden hallintaa, joka integroi viljelyalueen ulkopuolisen kuivatuksen osaksi peltojen kuivatukseen rakennettua ojitusta niin, että kuivatusvesiä voitaisiin käyttää ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvinä kuivina kausina peltojen kasteluvesinä. Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusaseman turvemaiden tutkimusympäristössä ja siinä tutkitaan säätösalaojien kautta tapahtuvan pellonkastelun toimivuutta, kun säätökastelussa tarvittava vedensaanti on turvattu. Veden liikkeitä maaperäprofiilissa selvitetään ensin laboratorio-olosuhteissa, jotta saadaan taustatietämystä siitä, miten kastelu tai veden pinnan säätäminen toimii eri lohkoilla, minkä jälkeen säätösalaojakastelun toiminta testataan isommassa mittakaavassa Ruukin tutkimuskentällä. Samalla todennetaan kenttämittauksin säätökastelun ja pohjavedenpinnan nostamisen ilmasto-, vesistö- ja satovaikutukset. Hankkeessa pilotoidaan pellon kosteuden ylläpitoon kehitettävää automaatiojärjestelmä, joka hyödyntää laboratorio- ja kenttämittauksissa tuotettua mittausaineistoa pellon veden liikkeistä ja kosteusolosuhteista eri lohkoilla. Automaatiojärjestelmää pilotoidaan Ruukin koekentällä ja tuloksena saadaan käyttökokemuksia aidosta toimintaympäristöstä.

Luonnonvarakeskus

Ulkoinen linkki
Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto

Ulkoinen linkki
Hankkeen osatoteuttaja