Hydrologia ja vedenlaatu

Hydrologia ja vedenlaatu on yksi Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön tutkimusryhmistä. Ryhmän erityisosaamisaluetta ovat pohjoisiin luonnonvesiin, vedenkiertoon, maankäyttöön ja vesivarojen hyödyntämiseen liittyvät kysymykset.
Winter scenery, forest, snowy hills and sun.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Pohjoisiin luonnonvesiin, vedenkiertoon, maankäyttöön ja vesivarojen hyödyntämiseen liittyvät kysymykset ovat Hydrologia ja vedenlaatu -tutkimusryhmän erityisosaamisaluetta. Tutkimusryhmä tuottaa uutta tiedettä hydrologian ja vedenlaadun monitorointiin, mallintamiseen sekä ennakoimaan ympäristön muutoksia pohjoisilla alueilla. Hydrologinen ja vedenlaadullinen asiantuntijuutemme tarjoaa erinomaisen pohjan poikkitieteelliselle pohjoisen ympäristöön keskittyvälle tieteelle ja tuottaa uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Päätutkimusteemat

Tutkimusryhmän päätutkimusteemat jakautuvat pääasiassa kolmeen eri kokonaisuuteen. Nämä tutkimusteemat esitellään tarkemmin alla:

Tutkimusnostoja

Päätutkimuskohteemme ovat Pallaksen ympäristönmittauksen superkeskittymä, Oulangan tutkimusasema sekä Ruukin tutkimusasema, joiden lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä eri tutkimuskohteilla kansallisesti ja globaalisti. Lisätietoa näihin tutkimuskohteisiin liittyvästä toiminnastamme löydät oheisten linkkien takaa.

Pallas: https://blogs.egu.eu/divisions/hs/2019/06/19/featured-catchment-series-pallas/

Oulanka: https://www.oulu.fi/oulankaresearchstation/

Ruukki: https://www.luke.fi/projektit/turvepaasto/