SESU – Selluloosapohjaiset funktionaaliset suodattimet ilmanpuhdistukseen

SESU-hankkeen tavoitteena on luoda uusia toiminnallisia, vähähiilisiä puupohjaisia materiaaleja, joilla korvataan nykyisin yleisesti käytettyjä synteettisiä kuitumaisia materiaaleja, kuten polyesteria ja viskoosia, ilmanpuhdistukseen liittyvissä sovelluksissa. Tällaisia ovat muun muassa epäpuhtauksien, pienhiukkasten, virusten ja mikrobien puhdistus ympäröivästä hengitysilmasta.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

131 500 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professor, Head of the Research Unit
    Henrikki Liimatainen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää uusi selluloosapohjainen tuotantokonsepti paikallisille vähähiilisille raaka-aineille ja teollisille toimijoille kohti kaupallisia suodattimia.
  • Luoda erityinen toimintamalli, jossa yhdistetään paikalliset kuituraaka-aineiden tuottajat (esim. paperitehtaat) ja niiden jalostajat erityisesti pk-yritykset uusien energiatehokkaiden biopohjaisten suodatinmateriaalien valmistamiseksi.
  • Kehittää uudenlaisia ja toiminnallisia biopohjaisia lopputuotteita paikallisista raaka-aineista (tutkimukseen saatavilla edustavia näytteitä alueen eri biotalouden yrityksistä) sekä uusien toiminnallisten tuotteiden ympärille syntyvän liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen.
  • Parantaa alueen yritysten liiketoiminnan kestävyyttä ja kilpailukykyä materiaali- ja energiatehokkuutta lisäämällä (vähähiilisyys, joka syntyy mm. kuitujakeiden hyödyntämisestä vihreällä teknologialla ja öljypohjaisten materiaalien korvaamisella).

Valtaosa ilmanpuhdistukseen liittyvissä sovelluksissa nykyisin yleisesti käytettävistä synteettisistä kuitumaisista materiaaleista ovat korvattavissa materiaalitehokkailla kotimaisilla puuperäisillä ja uusiutuviin materiaaleihin perustuvilla sovelluksilla. Idea on hyödyntää metsäteollisuuden biopohjaisia kuitulähteitä ja jatkojalostaa niitä uudentyyppisiksi suorituskykyisiksi huokoisiksi materiaaleiksi käytettäviksi ympäristö- ja ilmanpuhdistussovelluksissa. Hanke tukee alueellisia materiaalivirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja.

Hanke koostuu neljästä työpaketista:
TP1: Hankkeessa käytettävät vähähiiliset puuraaka-aineet ja valittujen sovelluskohteiden vaatimukset
TP2: Uusien vähähiilisten materiaalien valmistus valittuihin ilmanpuhdistussovelluskohteisiin
TP3: Valmistettujen materiaalien testaus ja vertailu olemassa oleviin tuotteisiin
TP4: Teknis-taloudellinen analyysi valmistuskonsepteista