Sote-Digiohjaaja

Sosiaali- ja terveysalan digiohjausosaamista kehittämässä

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

178 835 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

 • Anne Oikarinen

Projektin kuvaus

Sote-digiohjaaja -hanke on työelämälähtöinen Oulun yliopiston johtama hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida koulutusmalli tukemaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen systemaattista kehittämistä.

Hanke tarjoaa sote-alan ammattilaisille ratkaisuja COVID-19-pandemian ja digitalisaation aiheuttamiin uudenlaisiin digiohjausosaamisen vaatimuksiin sekä yhteiskunnalliseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen työelämässä. Lisäksi hankkeella edistetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä.

Projektin toimenpiteet

Vaihe 1: Sote-alan ammattilaisten digiohjausosaamista tukevan koulutusyhteistyömallin ja verkkokoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen

 • Suunnitellaan monialainen verkkokoulutus sote-alan ammattilaisten osaamistarpeisiin yhteistyössä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa
 • Järjestetään sote-alan ammattilaisia ja opiskelijoita, terveysteknologia-asiantuntijoita sekä digitaalisia terveyspalveluita käyttävien asiakkaita osallistaviatyöpajoja
 • Kartoitetaan monipuolisin menetelmin sote-alan ammattilaisten digiohjausosaamiseen liittyviä tekijöitä koulutusmallin suunnittelun tueksi

Vaihe 2: Sote-alan ammattilaisten digiohjausosaamista tukevan työelämälähtöisen verkkokoulutuksen pilotointi ja arviointi

 • Verkkokoulutus on kolmen opintopisteen (3op) laajuinen opintojakso, jonka tavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten digiohjausosaamista
 • Verkkokoulutuksessa hyödynnetään Moodle -oppimisympäristöä ja tarjotaan sote-alan ammattilaisille monialaista asiantuntijatukea
 • Koulutusta suositellaan ja suunnataan niille sote-alan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan työskennellessään digitaalisissa ohjausympäristöissä
 • Koulutukseen osallistuvien sote-alan ammattilaisten digiohjausosaamista ja kokemuksia arvioidaan koulutuksen aikana, jotta koulutusta voidaan arvioida ja kehittää edelleen

Vaihe 3: Sote-digiohjaaja hankkeen viestintä, levittäminen ja arvioiminen digiohjausosaamisen kehittämiseksi

 • Edistetään viestinnällisin menetelmin verkkokoulutuksen jatkohyödyntämistä ja levittämistä digiohjausosaamisen kehittämiseksi ohjausympäristöjen muuttuessa enenevissä määrin digitaalisiksi.
 • Viestinnässä hyödynnetään sosiaalista mediaa, kuten Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuja sekä Blogger-alustaa
 • Tuotetaan monipuolisesti digitaalisia sisältöjä ja materiaaleja
 • Hanketta ja sen tuloksia esitellään aktiivisesti laajasti eri kohderyhmille
 • Verkostoidutaan alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa jatkuvaan digiohjausosaamisen kehittämiseen laajasti maantieteellisistä rajoista riippumatta digitaalisissa ohjausympäristöissä työskenteleville sote-alan ammattilaisille vahvistamaan hyvinvointialueilla, maakunnissa ja kunnissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Projektin tuloksena kehitetään:

1) Digiohjausosaamista tukeva verkkokoulutus

2) Yliopistojen ja työelämän koulutusyhteistyömalli

3) Webinaareja, julkaisuja sosiaalisessa mediassa sekä erilaisia ammatillisia julkaisuja

4) Hankkeen loppuraportti

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.