Sote-Digiohjaaja

Sote-Digiohjaaja tukee sosiaali-ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen systemaattista kehittämistä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

178 835 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Anne Oikarinen

Projektin kuvaus

Sote-digiohjaaja hanke on työelämälähtöinen Oulun yliopiston johtama hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida koulutusmalli, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen systemaattista kehittämistä. Hanke tarjoaa sotealan ammattilaisille ratkaisuja COVID-19-pandemian ja digitalisaation aiheuttamiin uudenlaisiin digiohjausosaamisen vaatimuksiin sekä yhteiskunnalliseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen työelämässä. Lisäksi hankkeella edistetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa jatkuvaan digiohjausosaamisen kehittämiseen laajasti maantieteellisistä rajoista riippumatta digitaalisissa ohjausympäristöissä työskenteleville sote-alan ammattilaisille vahvistamaan hyvinvointialueilla, maakunnissa ja kunnissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä COVID-19-pandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi ja terveyden edistämiseksi.