Juulia Kaihlaniemi

Tutkijaprofiilikuva Juulia Kaihlaniemi

Tutkimukselliset mielenkiinnon kohteeni liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon sekä omahoidon tukemiseen liittyviin teemoihin. Omahoidon ohjaus toteutuu aiempaa useammin digitaalisissa ohjausympäristöissä, joten terveysalan ammattilaisten osaaminen on murroksessa. Terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamisen arviointi ja kehittäminen on keskeistä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaikuttavia ja niiden potilasturvallisuus voidaan varmistaa.

Kuulun Adherence-tutkimusryhmään, jossa tutkitaan erilaisten innovatiivisten interventioiden vaikutusta omahoitoon sitoutumiseen ja sitä ennustaviin ja edistäviin tekijöihin pitkäaikaisesti sairailla ja paljon palveluja käyttävillä terveydenhuollon asiakkailla. Tällä hetkellä työskentelen hankeasiantuntijana Sote-digiohjaaja-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamista edistävä koulutuskokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

juulia.kaihlaniemi@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A, FI-90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland