Petra Suonnansalo

TtM, väitöskirjatutkija (hoitotiede)
Yliopisto-opettaja

Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Petra Suonnansalo

Kuulun Adherence-tutkimusryhmään, jossa tehdään monitieteistä ja kansainvälistä tutkimusta erilaisten interventioiden vaikutuksesta hoitoon sitoutumiseen. Väitöskirjatutkimukseni keskittyy terveydenhuollon ammattilaisten elintapaohjausosaamiseen.

Vuosina 2022-2023 toimin hankeasiantuntijana Sote-digiohjaaja-hankkeessa (ESR), jonka tavoitteena oli kehittää ja pilotoida koulutusmalli, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamista.

Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittäminen, elintapoihin ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvät teemat, ihmisen kokonaisvaltainen (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) hyvinvointi sekä hyvinvointi- ja terveyserot.

Tutkimusaiheet

  • Elintapaohjaus
  • Osaamisen kehittäminen
  • Digiohjaus
  • Terveyden edistäminen

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

petra.suonnansalo@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A, FI-90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland