Petra Suonnansalo

Petra Suonnansalo

Kuulun Adherence-tutkimusryhmään, jossa tehdään monitieteistä ja kansainvälistä tutkimusta erilaisten interventioiden vaikutuksesta hoitoon sitoutumiseen. Vuosina 2022-2023 toimin tutkimusavustajana Sote-digiohjaaja-hankkeessa (ESR), jonka tavoitteena oli kehittää ja pilotoida koulutusmalli, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiohjausosaamista.

Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat elintapaohjaus, digitaalisen terveydenhuollon teemat, terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittäminen, hyvinvointi- ja terveyserot sekä ihmisen kokonaisvaltainen (fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen) hyvinvointi.

Tutkimusaiheet

  • Elintapaohjaus
  • Osaamisen kehittäminen
  • Digiohjaus
  • Terveyden edistäminen

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

petra.suonnansalo@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5A, FI-90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu, Finland